Live Live

Bloemenbuurt spreekt zich uit

Gepubliceerd: Maandag 12 maart 2018 16:26

Bloemenbuurt spreekt zich uit

ENKHUIZEN – Zoals eerder vermeld in weeff berichtgeving is er in de bloemenbuurt in Enkhuizen een enquête gehouden onder de bewoners.

Het merendeel van de geënquêteerden hebben gebruik gemaakt van deze gelegenheid. Hieronder de eerste pagina met de eerste conclusies. De gehele enquete staat op Facebook in de groep Bewonerscommissie (i.o.) Bewoners Bloemenbuurt Sloopwoningen.

Uitslag enquête Bloemenbuurt Enkhuizen

Opgesteld door Bewonerscommissie Bloemenbuurt Sloopwoningen i.o.,  zoals aan WEEF verstrekt.

Geachte Bewoner,

Hierbij de uitslagen van de enquête, van 6 maart jl. Dit,om eengoede indruk te krijgen van wat er eigenlijk in de buurt leeft.

In totaal zijn er 74 enquêtes verspreid onder de “Bewoners Sloopwoningen Bloemenbuurt”, welke in januari 2018 te horen kregen dat zij op de sloopnominatie staan. Daarvan zijn er in totaal 54 enquêtes ingevuld en ingeleverd. Het aantal stemmen is voor de antwoorden vermeld.

Er zijn een aantal punten die hieruit opvallen;

· Meer dan de helft van de geënquêteerde bewoners is toe aan vernieuwing schuur
· Meer dan de helft van de geënquêteerde bewoners verwachten terugkomst naar hetzelfde soort huis waarin zij nu wonen.
· In totaal hebben er 2 geënquêteerde bewoners van de sloopwoningen gekozen voor hoogbouw.

Volgens WelWonen zijn het er meer dan 40 bewoners die voor hoogbouw gekozen hebben. Het gros van de stemmen waren dus afkomstig van de renovatie bewoners. Er is nog steeds een grote behoefte aan een informatiebijeenkomst voor alle bewoners. Er zijn nog vele vragen, waarvan wij een klein gedeelte ter voorbeeld onderaan de enquête hebben vermeld.

Vandaar dat wij hierbij WelWonen willen uitnodigen om na de “huisindeling avond” op 13 maart a.s. een conventionele informatieavond te organiseren voor alle bewoners van de Bloemenbuurt Sloopwoningen. Een avond om gehoord te worden als bewoner, voor duidelijke uitleg, vraag, woord en wederwoord. Dit kan wellicht de onrust onder de bewoners verminderen.

Hierbij danken wij iedereen die met onze eerste enquête heeft meegedaan en degenen die hebben meegedacht en ons feedback hebben gegeven.

Namens de Bewonerscommissie Bloemenbuurt Sloopwoningen i.o. Widia S. de Jong - Baldewsing
Team; Johan de Jong, Jolanda van Dijk, Paula Appelman, Martijn en Violeta Wendelgest Petresku

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services