Live Live

Lijsttrekkers van Enkhuizen: Jaap Koning van D66.

Gepubliceerd: Woensdag 07 maart 2018 10:06

 Lijsttrekkers van Enkhuizen: Jaap Koning van D66.

De komende dagen presenteren de lijsttrekkers van de diverse politieke partijen uit Enkhuizen zich middels een interview aan hun kiezers.

Wat heeft je doen kiezen voor de politiek en wanneer is dat geweest?
Dat is een jaar of vier, vijf geleden geweest. Ik was D66-lid en werd door Hendrik Boland benaderd of ik iets voor D66 wilde gaan doen. Mijn antwoord was dat ik best wel wat folders in een brievenbus wilde doen. Niet veel later kwam de vraag of ik op de kieslijst wilde. ‘Liever niet, maar zet me maar onderaan’, zei ik. Nog weer enkele dagen later kwam de vraag of ik op plaats twee van de kieslijst wilde gaan staan. D66 behaalde in 2014 twee zetels tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en zo belandde ik in de gemeenteraad. Het was niet uit idealisme of ambitie maar omdat ik gevraagd was, want ik was eigenlijk helemaal niet met politiek bezig. Ik zat op dat moment nog volop in het werkleven. Er waren genoeg momenten om te zeggen, ik doe het toch niet.
Maar blijkbaar was er toch een onderstroom, want iets in mij zei dat de stad toch bestuurd moest worden. En dat gaat niet vanzelf. Mensen moeten tijd beschikbaar bestellen om de stad te besturen. Dus ik besloot toen om mijn capaciteiten daarvoor in te zetten.
Ik besefte wel dat het totaal twee verschillende dingen waren, management of de gemeenteraad. Dit omdat de omstandigheden volstrekt anders zijn. De manier van samenwerking is anders. Je werkt met ambtelijke stukken en maakt hele andere afspraken met elkaar. Er is een regelement van orde die je in het normale leven niet gebruikt. Je kunt je ervaring niet één op één overzetten. Het duurt een paar jaar voor je een gevoel hebt hoe het niet alleen qua procesgang werkt, maar ook hoe de hazen lopen.

Waarom ben jij lijsttrekker en niet een ander?
Dat is een vraag die je eigenlijk bij de leden moet neerleggen want die hebben binnen de partij gekozen voor mij. De vraag die daar achter ligt is, waarom heb je je vinger opgestoken om lijsttrekker te worden? Er waren andere kandidaten, maar blijkbaar vonden de leden dat ik het beste in staat ben om die rol in te vullen. En die rol heb ik geaccepteerd. Het heeft ook met tijdsbestek te maken. Inmiddels ben ik met pensioen en heb meer ruimte voor deze stap. De afgelopen jaren heb ik al heel wat rollen in de gemeentepolitiek gehad. Hiervoor werd ik dan gevraagd door raadsleden. Toen de vraag kwam of ik dit wilde gaan doen, was het lijsttrekkerschap iets wat nog niet op mijn ervaringenlijstje voorkwam.

Wat is je favoriete onderwerp in de politiek?
De afgelopen vier jaar is dat het functioneren van de raad zelf geweest. Er is een politieke cultuur waardoor we in een cultuur van politieke achterkamertjes terecht zijn gekomen. Achterkamertjes waarin na de verkiezingen een coalitie gevormd wordt, die vervolgens een coalitieakkoord in elkaar timmert waarin voor vier jaar alles vastgelegd wordt. Inclusief oplossingen en waar geen ruimte lijkt te zijn voor een oppositie. Die vervolgens wethouders aanstelt die een voortzetting van een carrière willen bewerkstelligen. Zelfs het stemgedrag wordt afgestemd met de wethouders. De dialoog die in de raad zou moeten plaatsvinden, vindt dan niet plaats. De oppositie kan dan nog maar één ding doen, heel veel lawaai maken om nog een beetje gezien te worden.
Dat betekent dat je jezelf als bestuur van de stad eigenlijk lam legt. Want gedurende vier jaar ziet de burger eigenlijk alleen maar uiteenvallende partijen en wat geruzie. Na vier jaar mag je dan nog eens naar het stemhokje.
Dat is een element waar ik de komende jaren mijn aandacht aan wil geven. Die gemeenteraad moet weer gaan functioneren. Dat is ook waarom we een jaar geleden een duale zakencoalitie in elkaar gezet hebben. Dit heeft bewerkstelligd dat het overleg weer in de raad plaats is gaan vinden. En dat je daar ook je eigen ideeën kwijt kunt. Niemand wordt gedwongen om het eens te zijn met elkaar. En het tweede is dat nu ook de wethouders op afstand gezet zijn. Die voeren uit. Als je van tevoren al weet wat de uitkomst in de raad is door afspraken vooraf, dan is dit een wezenlijke aantasting van de democratie. Als democraat van huis uit, wil ik mij ervoor inzetten dat die democratie weer werkt.

Wat vind je het moeilijkste aan politiek?
Het gewenningsproces dat deze wereld heel anders functioneert dat je denkt. De logica die je in normale bedrijven vindt, is een logica die je in de politiek niet direct kan vinden. Het anders functioneren van het openbaar bestuur. En dat wanneer het lokaal kabinet valt, dat de gevallene plezier vindt in het persoonlijk aan het kruis nagelen van raadsleden.
Ik ben niet gewend dat dit soort emoties in het openbaar bestuur op deze manier geuit worden. Ik vind dit niet netjes, omdat het vervolgens ook in de media terecht komt. En dat er dan vervolgens familie mij belt, van wat is er met jou gebeurd? Dat is iets waar ik moeilijk aan kan wennen, het op de persoon spelen. Politiek moet om de inhoud gaan.

Wat maakt jouw partij anders dan de andere partijen?
Het is een landelijke partij die uitgaat van een bepaald gedachtegoed. Dat gedachtegoed kent twee componenten: het liberale gedachtegoed, dat maakt dat de mens de vrijheid heeft besluiten te nemen die hij wil, en het sociale dat staat voor het gedachtegoed dat besluiten nooit ten koste van mensen mogen gaan.
Wij lopen niet weg van mensen die het niet redden. Degenen die niet mee kunnen komen dienen zoveel mogelijk geholpen te worden. Daarbij kun je de vraag stellen, hoe kunnen we je helpen om verder te komen in plaats van hoe komt het dat het je niet lukt? Uit onderzoek is gebleken dat ouders die in de bijstand zitten, dit vaak overdragen op hun kinderen. Je wordt letterlijk buiten de maatschappij gezet in de bijstand. Belangrijk is dat je actief blijft meedoen.

Wat is je belangrijkste verkiezingsitem en waarom?
Een belangrijk verkiezingsitem naast de bestuursvorm is voor ons het toerisme. We zien dat er een enorme druk op die sector zit. We zijn in potentie een stad die aantrekkelijk is voor het toerisme. Amsterdam loopt vast, daar moeten ze draconische maatregelen nemen. We hebben dit gezien in Barcelona, maar ook in Venetië. Daar woont niemand meer in de binnenstad. Zelf ben ik daar enige jaren geleden geweest, gelijk met miljoenen anderen. In Giethoorn schuiven de toeristen aan de ontbijttafels omdat men denkt dat het een museum is. In de Zaanse Schans bij de molens lopen de bezoekers rond in de tuinen van de bewoners. Massatoerisme begint internationaal een probleem te worden. Nog los van de milieubelasting door goedkope vluchten, daar kun je als gemeente niets aan doen, kun je als gemeente wel constateren of een stad geschikt is voor massatoerisme. Men moet voor een duurzaam beleid zorgen zodat de stad ook aantrekkelijk blijft voor mensen om te wonen. De leefbaarheid mag niet worden aangetast.
Wij willen geen promotie voor meer bussen in de stad. Die bussen gaan dan achter bij het station staan. De mensen die daar wonen klagen over de stank van de bussen. In zomer en winter staan deze te draaien voor airco of voor verwarming. Wij willen de leefbaarheid van de stad vergroten door auto’s buiten de stad houden.

Hoeveel denk je waar te kunnen maken van de verkiezingsbeloften?
Dat is de onvoorspelbaarheid van het politieke proces. Wij hebben onderling gezegd dat wij daar geen uitspraken over doen omdat je haalbaarheid bepaald wordt door zoveel ingewikkelde factoren. Het kan namelijk zo zijn dat in de loop der tijd zich zaken voordoen die we dan belangrijker achten dan wat wij nu zouden aanreiken. We gaan ons inspannen voor wat we willen en over vier jaar gaan we kijken wat we gerealiseerd hebben.

Wat is je verwachting over het aantal te behalen raadszetels?
We hopen in ieder geval de twee huidige raadszetels te behouden. Bij de vorige verkiezingen waren er 6 restzetels die te verdelen waren onder de partijen. Het kan dan zo zijn dat je als partij er zomaar eentje bij krijgt of dat je het als partij net niet haalt. Je weet niet wat de invloed is van de landelijke partijen op de uitslag maar ook niet van de andere lokale partijen. Het administratieve theater van restzetels heeft een enorme invloed op de uitslag van de verkiezingen. Wat bijna niet democratisch is. We hopen op twee zetels want alleen is het bijna niet te doen. Om te verdiepen in alle documentatie is in je eentje een zware taak. Mooi is als je dit kan verdelen over twee of meer mensen.


Jet Rood

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services