Live Live

100 jaar kiesrecht, vier je stem

Gepubliceerd: Woensdag 21 november 2018 07:21

100 jaar kiesrecht, vier je stem

MEDEMBLIK - In 2019 is het 100 jaar geleden dat het kiesrecht aan zowel mannen als vrouwen werd toegekend. De ontwikkeling van diversiteit in de gemeente toont aan dat dit onderwerp continu onder de aandacht moet blijven. Aangezien bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 ruim 45% van de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Medemblik niet heeft gestemd, blijft het actueel en urgent om aandacht te besteden aan het kiesrecht. Yannick Nijsingh: “Niet iedereen die dat mag gaat naar de stembus, en in veel landen heeft niet iedereen vrij kiesrecht. Goed om bij stil te staan dus! Een democratie bestaat op vele plaatsen niet, en stemrecht en vrijheid van meningsuiting zijn geen vanzelfsprekendheden”.

Het vieren van 100 jaar kiesrecht biedt de kans om het voorrecht van het leven in een democratisch land positief onder de aandacht te brengen. Nijsingh en van den Bosch vragen het College een blijvend herinneringsteken in of bij het gemeentehuis in Wognum te plaatsen en een plan op te stellen voor de viering van 100 jaar kiesrecht en hierbij de positie van de vrouw in de politiek extra aandacht te geven. Els van den Bosch: “Het thema ‘vrouwen in de politiek’ is nog steeds actueel; verhoudingsgewijs zijn er relatief weinig vrouwen actief in de politiek. Zo ligt het aandeel van vrouwen in de gemeenteraden op dit moment rond de 28%. Ik vind dat besturen een goede afspiegeling van de samenleving moeten zijn én dat een evenredige man/vrouw verdeling bijdraagt aan een beter bestuur”. 


Wanneer de volksvertegenwoordiging (gemeenteraden, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschappen) bestaat uit een groep mensen met verschillende benaderingen, achtergronden, perspectieven en ervaringen is de kans groter dat alle onderwerpen die in de samenleving leven, ook op de politieke agenda terecht komen. De twee raadsleden willen de viering van 100 jaar kiesrecht in een concreet plan terugzien voorafgaand aan de komende verkiezingen van 2019 voor Provinciale Staten en Waterschappen op 20-03-2019 en de Europese verkiezingen op 23 mei 2019.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services