Live Live

Anzichtskaarte - Joop van Diepen

Gepubliceerd: Woensdag 15 mei 2019 23:30

Anzichtskaarte  -  Joop van Diepen

Jaap Duin is tevreeë thuis op z’n boerderaai op Spierdoik. Je kenne niet stelle dat ie niet van huis ken, want haai is gerust wel ‘ns op vekantie weest. Jare leeë is ie met de vrouw voor ’n dag of wat nei Kevelaar weest. Koik, zommaar op de domme rooi heb er niet van, dat rooit vezzelf nergens nei. Deervedaan dat hullie met de bus te bedevaart gonge. Hullie benne deer wel bar an ’t bidde weest, maar datte ze weer thuis kwamme hadde d’r wel twei koeie versmakt * . Dat was puur zon ofvalder. Die twei buurjoôs die de zaak bementeneerde konne d’r vezzelf niks an doen. Maar toch!

’n Are keer benne Jaap en Aaf nag ‘ns met de bus nei Beaurang weest. Ok toen hadde die joôs van Wit anbôde de boerderaai te bereddere. Nôh, dat het Duin wete. Z’n koeie ware deurbroke weest en hadde baai Skilder in die baan piepers huishouwe. Jemig kremig, wat het Jaap deer ’n hoop narighoid mee had. Haai was nei al die gelazeraai goed bestand. Van die toid of is Jaap niet meer weg weest. De Duintjes hewwe ’n zoôt kennissen en van baais kante heêl wat femilie. Maar meist gienien zit er op ’n plaas en ’n zoôt weune d’r omver.

Nou is ’t oigeluk verlegen pittig van al die mense datte, al gane ze op vekantie, hullie ok altoid effis ’n kaart nei Jaap en Aaf sture. Met de groete d’r op en meistal met ’n zontje d’r optekend of heêl inkeld met ’n wolkie met regedroppels. Nou vindt Jaap ’t maar omwoizighoid om eerst dage te raaien om den in zon vreemd land inh een tent te kruipe. Jaap zoit den altoid dat dat gien kampere maar krepère is. En zuks moet den nag ’n stuit geld koste ok. ’t Most niet magge.

Nou krege Jaap en Aaf ’n paar jare leeë weer ’n hêle braat kaarte. Zo van Piet Steur, z’n ouwe kameraad, uit Italië, van broer Arie uit Frankroik, van zus Han uit Spanje en ga zo maar deur. Allegaar met ’n zoôt groetes, maar op meist alle kaarte ware d’r wolkies tekend met regendroppels. Tsjôh, deer hadde de Duine ’t van op an. In Nederland was ’t al weke ’t mooiste weer van de wirreld en Jaap en Aaf genôte d’r alle dage van. Mooi anzitte in buiten seives of wat staan te beurze met de buurtjes. Ja, op de tillevisie zagge ze wel dat ’t in al die zuidelijke lande goed foute boel was, en ergens lachte Jaap z’n oigen rot: den moste hullie ok maar niet zo ver gaan!

Toen ie baai Tinus Veul, de winkelier, om klompesokke te koup was, zag ie deer vezzelf al die anzichtskaarte. Nei, gien buitenlandse. Deuze rois waren ’t allegaar kaarte van Spierdoik met ’n kiekie van de Wogmeer, de Bobbeldoik, de Bananebocht, ’t Vleesweggie, de Kerk. Wat ’n idee! Haai had er al skik van baai ’t betale van twuntig van die kaarte met poszegels. Seives zatte ze als kloine joôs te giebelegoine met die kaarte in buite baai ’n tafel. Aaf skreef de adresse van al die verregende kaartestuurders met: Groeten van Jaap en Aaf. Jaap zat met z’n knoffelige hande deeronder overal ’n zontje te tekene met allegaar zonnestrale. Haai kon er gien genog van krogge.

* Versmakke: Ontijdig kalven, een kalf dood ter wereld brengen.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services