Live Live

Begroting Opmeer met meerderheid van stemmen aangenomen.

Gepubliceerd: Vrijdag 09 november 2018 10:53

Begroting Opmeer met meerderheid van stemmen aangenomen.

OPMEER – Het debat over de begroting in Opmeer voor 2019 is geweest en is met een meerderheid van stemmen aangenomen. Wethouder financiën Alex Kalthoff sprak over een begroting met een goede balans voor alle inwoners.

“Een verantwoordelijke begroting, waarmee de zelfstandigheid voor Opmeer behouden blijft, want we investeren in de organisatie. Meer mensen en meer kennis door opleiden.” De verwachting van de wethouder is dat de lasten voor de inwoners gaan dalen. Hij is er bovendien trots op dat deze begroting de enorme bedragen voor het sociaal domein kan dragen.

De oppositie zag nogal wat hiaten, maar deze werden door de coalitie weggepoetst met argumenten die volgens hen pasten bij deze begroting, namelijk investeren in de toekomst. René Pelt van Gemeentebelangen noemde de begroting, een begroting op drijfzand. De grootste tegenstand van de oppositie, bestaande uit Gemeentebelangen en PvdA, bestond uit het onttrekken van gelden uit de reserves. Daarnaast was Gemeentebelangen kritisch over de kosten van de burgerparticipatie. Die zijn volgens de partij niet gedekt. De ingediende moties door de oppositie hebben het niet gehaald.

Waar iedereen het wel over eens was, waren de onberekenbaarheid van de zorgkosten. Die zijn lastig te begroten. Wethouder Robert Tesselaar: “De zorgkosten stijgen. Bij problemen is er een zware belasting voor een kleine gemeente. Een geval in de jeugdzorg kan de gemeente zo € 100.000 kosten.” Tesselaar gaf ook aan extra in te zetten op schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Hij noemt een kleine gemeente als Opmeer een voordeel als het gaat om preventie en vroeg-signalering.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services