Live Live

Belastingverordening Hoorn

Gepubliceerd: Dinsdag 04 december 2018 20:49

Belastingverordening Hoorn

HOORN – De Hoornse raadscommissie stelde de belatingverordeningen voor 2019 vast. De burgers en bedrijven zullen niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. Wel worden de tarieven met 2,3% verhoogd. Dit gebeurt jaarlijks trendmatig. De tarieven van leges en retributies zijn kostendekkend.

De fracties konden zich over het algemeen wel vinden in het voorstel. Wel werd voorgesteld het verhogingspercentage net zo hoog te laten zijn als de landelijke vooruitgang in de inkomens, nl 1,5%. Ook zijn er vragen de hondenbelasting af te schaffen, de begraafrechten niet te verhogen en de verhoging van de parkeerkosten te beschouwen als een sigaar uit eigen doos.

Het onderwerp zal in de raadsvergadering ter stemming komen, waarschijnlijk vergezeld van enkele amendementen.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services