Live Live

Bram van der Pijll is voorzitter van Nautisch Enkhuizen en ontwikkelt door te doen

Gepubliceerd: Vrijdag 22 juni 2018 20:35

Bram van der Pijll is voorzitter van Nautisch Enkhuizen en ontwikkelt door te doen

Je hebt de politiek verlaten, wat heeft dit veranderd aan je leven?
Eigenlijk niet zo veel. Er zijn genoeg maatschappelijke organisaties waar inzet nodig is. Nu als voorzitter van Nautisch Enkhuizen probeer ik mijn ideeën via een andere weg tot hun recht te laten komen.

Je hebt een gecertificeerd bedrijf, bootjessloperij ‘het Harpje’. Wat onderscheidt dit bedrijf van bedrijven die niet gecertificeerd zijn? Waar moet je aan voldoen?
Gecertificeerd is een verzamelnaam voor vele vergunningen, diploma's en andere eisen waar de overheid naar vraagt bij elk bedrijf. Je moet denken aan een milieuvergunning, transportvergunning, diploma asbestherkenning, innameprotocollen, verklaring omtrent gedrag, vestigingsvergunning, Arbo-eisen enzovoorts. Daarnaast vindt er ook keuring van apparaten en hijsmiddelen plaats en houden wij een afvalstoffenboekhouding bij.
Wat mijn bedrijf onderscheidt van andere bedrijven is dat mijn bedrijf getoetst is of het voldoet aan alle gestelde wettelijke eisen. Er wordt gekeken of er volgens een milieu- en maatschappelijk verantwoorde manier gewerkt wordt. Helaas bestaan er bedrijven die niet op deze verantwoorde wijze werken. Vaak wordt er zelfs juist niet of nauwelijks gecontroleerd omdat dit een goedkope oplossing is. Door deze bezuinigingen hoor je nooit iets over bedrijven die niet voldoen aan de wettelijke eisen.

Dagelijks haalt je bedrijf oude plezierjachten en boten op of komen mensen ze brengen. Kun je een inkijkje geven in hoe het demonteren van een vaartuig in zijn werk gaat en wat je met de onderdelen doet?
Na binnenkomst worden eerst eventuele chemische afvalstoffen verwijderd. Vervolgens worden bruikbare materialen met de hand gedemonteerd. Dan wordt een boot door een kraan met sloopknijper in stukken gebroken, waarna handmatig de verschillende afvalstoffen als hout, metalen, kabels, polyester en plastics van elkaar gescheiden worden.
De nog bruikbare materialen gaan naar ons magazijn waar wij ze weer aan geïnteresseerde booteigenaren verkopen. Alle andere gescheiden afvalstoffen gaan naar diverse gespecialiseerde verwerkingsbedrijven.

Duurzaam is inmiddels tot een modewoord verworden. Wanneer recycle of demonteer je nu echt duurzaam in jouw opinie?
Echt duurzaam is materialen voor hergebruik geschikt maken, of een afvalstof zo verwerken dat het in een cyclisch proces verwerkt kan worden. In samenwerking met de Hogeschool Windesheim in Zwolle zijn we bezig met een proces waar polyestercomposieten verwerkt worden tot balken en planken. Een composiet is een samengesteld product. Eigenlijk praat je hier over vezelversterkte polymeren, wat een combinatie is van meestal glasvezel met een hars (aardolieprodukt).
Na jarenlang gebruik van deze balken en planken, kunnen deze hopelijk in een zelfde proces weer verwerkt worden tot andere planken en balken. Er zijn nu proefplanken gemaakt die hardhouten planken vervangen voor het aanleggen van oeverbeschoeiingen in de provincie Flevoland. Een tweede proef vindt plaats in de provincie Groningen. Hier gaat men glijbalken gemaakt van polyestercomposiet gebruiken bij remmingwerk van sluizen.

(Noot van de interviewer: Als partner van Hogeschool Windesheim was het Harpje betrokken bij het Kiem Vang project, welke bestaat uit 7 projecten. Daarnaast was het Harpje partner in het onderzoek CompoWorld - Remanufacturing Composites.
https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/technologie/kunststoftechnologie/onderzoeksprojecten/kiem%20vang/over%20kiem%20vang/ 

Onder het motto ‘samen sterk’ is Nautisch Enkhuizen.nl opgezet, een overzichtelijke en toegankelijke website waar alle nautische bedrijven zich profileren. Hoe bekend is dit denk je onder de Enkhuizers?
Ik denk dat de bekendheid onder de Enkhuizers nog niet groot is. Daar valt nog werk voor te verzetten. Een groot deel van de Enkhuizers heeft geen interesse in boten. Hierdoor hebben ze ook geen weet van het aantal nautische bedrijven dat behoefte heeft aan personeel. Je hoeft geen bootliefhebber te zijn om goede boten mee te helpen bouwen!

Heb je al geluiden gehoord van mensen die de website weten te vinden? Zo ja, zijn ze enthousiast? Zo nee, hoe kan er meer bekendheid aan gegeven worden?
We staan veelvuldig met een stand op watersportbeurzen en zijn inmiddels bij watersporters steeds meer bekend. Daar komen veel positieve geluiden vandaan. Ook ons service-telefoonnummer, dat op onze website te vinden is, voldoet aan de behoefte van de bezoekende watersporter. http://www.nautischenkhuizen.nl/

Wat is jouw toekomstdroom als het gaat om milieu en duurzaamheid in de scheepvaart?
Ik zou het mooi vinden als bij het ontwerp van schepen al nagedacht wordt over welke materialen er gebruikt kunnen worden voor de bouw van een schip. Zoals het gebruik van planken uit gerecycled polyester in plaats van hardhout. En hoe je deze materialen na het levenseinde van het schip op een goede manier kan verwerken om weer grondstof te worden voor andere producten.

Is er nog iets wat je zelf kwijt wilt, aan mensen wilt meegeven?
In zijn algemeenheid, en in het bijzonder de mensen van de nautische bedrijven, wil ik meegeven dat ze lef moeten tonen. Op familiefeestjes en in de kroeg bijvoorbeeld uiten mensen ideeën die ze hebben maar ze kijken niet wat ze hier zelf mee in beweging kunnen zetten.
Zelf ben ik ook zo mijn bedrijf begonnen. Ik had een idee, heb een boot gepakt en die in stukken gezaagd. Vervolgens ben ik gaan kijken hoe ik daarmee verder kon gaan. Ontwikkelen doe je door het doen, niet door er over te praten.


Jet Rood

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services