Live Live

Column Jet Rood: 'Het einde nadert'

Gepubliceerd: Vrijdag 14 december 2018 06:10

Column Jet Rood: 'Het einde nadert'

Op Instagram zag ik een account dat de dagen aftelt tot kerstmis. Menig mens kijkt hier naar uit. Men viert de geboorte van het kindeke Jezus dat is geboren op 25 december in een stal. Het verhaal rondom zijn geboorte is mooi. Zijn moeder die onbevlekt een kind ontving. Een ster uit het Oosten. En drie wijzen die mirre, wierook en goud kwamen brengen. Oh, en niet te vergeten de herders die bij nachte in het veld lagen.

Koning Herodes liet in die tijd alle jongetjes van twee jaar en jonger vermoorden. De reden was dat hij alleen koning der Joden wilde zijn. Hij was bang voor een nieuw geboren koning der Joden waar de drie wijzen over spraken. Dit verhaal kennen we allemaal. Wat er in de jaren vanaf het kindzijn van Jezus tot aan de verhalen die we verder uit de bijbel kennen is gebeurd, blijft een mysterie.

Niet alles laat zich bewijzen

Mijn schoonmoeder en ik hadden een mooie discussie. Onder meer over geloof. Wij hadden het over dat geloven persoonlijk is. Dit naar aanleiding van een uitzending gemist die ik bekeken had. In deze aflevering interviewt Andries Knevel een wereldberoemde wetenschapper. De man is in zijn vakgebied de grootste en altijd bewijs aan het vergaren inzake zijn onderzoeken. Dat neemt niet weg dat hij wel degelijk in staat is om in een God te geloven waarvoor hij geen bewijs kan leveren. Hij noemt het liefde. Een liefde die hij begon te voelen vanaf zijn 15e jaar. Een tijd waarin hij zich eenzaam voelde door het pestgedrag van andere kinderen.

Die liefde waar hij het over heeft, die begrijp ik. Zelf noem ik wat hij liefde noemt, de liefdes- of energiebron of grote bron. Anderen noemen die bron God, Allah, Boeddha, Jahweh of Zen. In feite bedoelen we allemaal hetzelfde. Geloven is persoonlijk. Het zou in principe niets met een instituut of religieuze leiders van doen behoeven te hebben. En vooral niet met geestelijke leiders die menen dat zij de stem van hun God horen en anderen niet.

Jezus was een leider

Naar ik vermoed heeft Jezus zeker bestaan. Zijn wereldlijke rol zou door politieke motieven kunnen zijn beëindigd. Dit zou een heel reëel scenario kunnen zijn, betreffende Jezus. Niet alleen Jezus is vermoord. Mahatma Gandhi en Martin Luther King is ditzelfde lot overkomen. Drie mensen die enorm veel betekend hebben in de geschiedenis van de wereld.

Ik geloof heilig in het feit dat de ‘heilige boeken’ totaal niet zuiver zijn geschreven. Rond wat zich precies heeft afgespeeld in die tijd, zal altijd wel in een zweem van mysterie blijven hangen. In de vermeende heilige boeken staan waarheden en onwaarheden. Tot op heden is het mij een raadsel waar de boeken model voor staan. En waarschijnlijk velen met mij. Zou dat de reden zijn waarom zoveel kerken leeg gelopen zijn? In Enkhuizen zijn vele kerken noodlijdend. Graag zouden zij dit anders zien. Wat kan voor hen het tij doen keren? Wat zal het nieuwe jaar hen brengen?

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een geweldig energiek, gezond, gelovig en mooi 2019.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services