Live Live

Een nieuw stadskantoor

Gepubliceerd: Zondag 16 september 2018 12:12

Een nieuw stadskantoor

15-09-2018

Ons stadhuis is niet goed meer. Als buitenstander merk je dat niet zo. Wanneer kom je daar nu als burger en hoe lang ben je er dan? Nee, de mensen die daar hun werkplek weten, die kunnen je dat duidelijk maken. Hele verhalen, als je dat wilt horen.

15-09-2018

Ons stadhuis is niet goed meer. Als buitenstander merk je dat niet zo. Wanneer kom je daar nu als burger en hoe lang ben je er dan? Nee, de mensen die daar hun werkplek weten, die kunnen je dat duidelijk maken. Hele verhalen, als je dat wilt horen.

Nu is een gebouw, hoe netjes je dat ook onderhoudt, niet voor de eeuwigheid geschikt. Slijtage kan verholpen worden, maar niets is bestand tegen veranderende werkgewoontes. En dan het energieverbruik! Mens, je schrikt je dood wanneer je de maandelijkse afrekeningen ziet! Het kan niet anders zijn, dan dat de op zijn/haar zuinige karakter geselecteerde ambtenaar die over de rekeningen gaat, al enige jaren rusteloze nachten heeft doorgebracht. Radeloos moet de ambtenaar geweest zijn, dat er maar niks gedaan werd met zijn/haar zorgelijke financiële verslagen naar zijn/haar meerderen. Hij/zij heeft het waarschijnlijk jaren moeten doen met opmerkingen als: ‘Maak je niet zo druk, joh. Het zijn jouw centen toch niet?’

Onze raadsleden mogen zich de komende tijd druk maken over de toekomst van het stadhuisgebeuren. Renoveren we de ruïne of zetten we er iets nieuws voor in de plaats? En hier kunnen zaken zo ontzettend uit de hand lopen. Renoveren, neem dat maar van mij aan, is vaak iets wat minder indrukwekkend is dan een nieuw gebouw, dat is ontworpen door een prijswinnende futuristisch denkende architect, die met een ontwerp aan komt zetten waarbij een klein deel van de bevolking de tijdgeest van nu herkent en graag bevestigd wil zien, een ander deel meent dat het spuuglelijk is en nog een ander deel zich blijft afvragen waar dat nou helemaal voor nodig is, want we hebben toch al een stadhuis? En als je teveel energiekosten hebt, dan neem je gewoon een andere leverancier of je gooit een paar plafonds in het grote open gat. Daar kun je dan ook de ruimte maken om nog een paar honderd ambtenaren te laten werken. En hebben we eigenlijk wel zoveel ambtenaren nodig? Als ze nou eens gewoon zouden werken, kun je het met de helft ook goed doen.

Ik gok erop dat een flink deel van de raadsleden gevoelig is voor de argumenten om maar een nieuw gebouw neer te zetten. Er zullen ook kritische raadsleden zijn, die vinden dat veel argumenten er met de haren bijgesleept zijn. Er komt vast en zeker ook een soort volksraadpleging, waarbij de burger kan aangeven wat er dringend aanwezig dient te zijn of zich mag uitspreken over hoe het stadhuis er uit mag zien.

Raadsleden gaan zich ook beraden op de oplossingen die elders in het land zijn bedacht. Ik hoorde verhalen van mijn zus in Den Helder over de bouwplannen voor een nieuw stadhuis aldaar. Misschien handig voor de oppositiepartijen om daar eens waar te nemen hoe men miljoenen kan uitgeven voordat er een concreet bouwplan ligt. Bij Kanniewaarzijn moet ook veel informatie te verkrijgen zijn over hoe het juist niet moet. Kunnen we alvast een poeltje starten met de vraag hoeveel in Hoorn de werkelijke kosten zullen uitstijgen boven wat er begroot was? De winnaar mag de nieuwe wethouder worden.

Ach, hoeveel kapsones moet een stad hebben om iets neer te zetten dat niet alleen functioneel is, maar ook representatief? Zullen we afspreken dat de noodzaak om iets zeer representatiefs te bouwen het minst belangrijke argument gaat worden? En ook dat functionaliteit ook goed te realiseren is in een gebouw dat grotendeels is opgebouwd met zeecontainers?

Wordt het huidige gebouw gesloopt, zodra het nieuwe stadhuis klaar is, of kan het worden omgebouwd tot Polenhotel annex opvanghuis voor spoedzoekers? Of staat dit te dicht bij woningen van fatsoenlije burgers? Nog een andere heel langzaam prangend wordende vraag is: kan het nieuwe gebouw met kleine uitbreiding ook gescchikt zijn als raadhuis voor de gehele gemeente Westfriesland? We wachten even af wat men ermee gaat doen. In ieder geval hebben we met dit onderwerp iets, wat ons de komende jaren nog heerlijk betrokken kan maken bij het stadsgebeuren.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services