Live Live

Een taakspel als anti-pestmiddel op scholen

Gepubliceerd: Vrijdag 25 mei 2018 08:17

Een taakspel als anti-pestmiddel op scholen

WEST-FRIESLAND - Het lijkt allemaal kommer en kwel als het gaat om anti-pestprogramma’s in het nieuws. Maar er is ook goed nieuws: Taakspel werkt namenlijk wel!

Het rapport van het NJI beschrijft de effectiviteit van kansrijke programma’s tegen pesten in de Nederlandse onderwijspraktijk. Een van de drie goedgekeurde universele effectieve programma’s is Taakspel (samen met KiVa en PRIMA). Taakspel is ontwikkeld om een positief en veilig klassenklimaat te scheppen, het taakgericht gedrag te bevorderen en het regel overtredend gedrag te reduceren.

Taakspel is meermaals onderzocht en een effectief gedragsveranderingsprogramma gebleken. Het programma is theoretisch goed onderbouwd, is empirisch adequaat onderbouwd en heeft duidelijk beschreven randvoorwaarden om het goed uit te voeren. Uit het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten’ blijkt Taakspel, mits goed geïmplementeerd, ook een positieve invloed te hebben op pestgedrag. De CED-Groep (de ontwikkelaar van Taakspel) ondersteunt scholen al jaren bij deze implementatie ( http://www.taakspel.nl/wat-is-taakspel/hoe-werkt-t... ).

Meer informatie over de onderzoeksresultaten over Taakspel en de andere programma’s vindt u in het onderzoek Wat werkt tegen pesten? ( https://www.uu.nl/onderzoek/watwerkttegenpesten ). En het rapport commissie anti-pestprogramma’s kunt u hier bekijken: commissie anti-pestprogramma’s ( https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Eindrapport-Com... ).

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services