Live Live

Enkhuizen straks weer voor 100 jaar veilig tegen overstromingen

Gepubliceerd: Maandag 28 januari 2019 21:47

Enkhuizen straks weer voor 100 jaar veilig tegen overstromingen

ENKHUIZEN – Op de inloopavond in de Drommedaris omtrent de afgekeurde situatie van de Sassluis in Enkhuizen is gebleken dat er geen acuut gevaar dreigt voor de inwoners van het stadje. Maar om ook de veiligheid voor de toekomst te waarborgen zijn er aanpassingen nodig.

Eens in de twaalf jaar worden alle waterkeringen in Noord Holland gekeurd door HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). Bij deze keuring is gebleken dat o.a. de Sassluis in Enkhuizen niet meer voldoet aan de huidige normen en waarden en zeker onveilige situaties voor de toekomst zal opleveren als hieraan niets veranderd wordt.

Peter van der Vliet van HHNK weet te vertellen dat het probleem zich met name voordoet in de sluitingsbetrouwbaarheid van de sluis. In het geval van een Noord-Ooster storm zal het IJsselmeerwater vanaf Friesland en Flevoland opgestuwd worden richting Enkhuizen. Met name door de waterdruk die er dan vanaf de waddenzee zal ontstaan op de afsluitdijk zal er geen water vanuit het IJsselmeer weggepompt kunnen worden om het niveau te verlagen. Dit terwijl er wel water aangevoerd blijft worden via o.a. de IJssel. De waterdruk op de Sassluis zal dan toenemen waardoor er een onveilige situatie in Enkhuizen kan ontstaan en er de kans is dat Enkhuizen blank komt te staan.

Zoals gezegd zit de onbetrouwbaarheid in de Sassluis hem in de “sluitingsbetrouwbaarheid”. De Sassluis sluit af met twee scharnierbare deuren die vanaf het IJsselmeer richting het stadje draaien. Echter kan er zich bij sluiten van de deuren in noodgeval/noodweer iets tussenkomen zoals b.v. een autoband of andere rommel die zich in het IJsselmeer bevindt waardoor de waterkering niet meer afdoende waterdicht is en toch een boel ongewenst water door zal laten.

De oplossing waar naar gezocht wordt is nu een extra waterkering in de sluis die achter de bestaande afsluiting komt te liggen. Hierbij kan gedacht worden aan een waterkering die vanaf de zijkanten van de Sassluis naar binnen schuiven of b.v. vanaf de onderkant omhoog komt. Alle opties staan momenteel nog open en het definitieve besluit hangt onder andere af van de bijdrage van de bewoners van Enkhuizen wat betreft belangen en wensen.

Een totale kostenberaming van de veiligheidsrenovatie is nog niet gemaakt, wel is er al bekend dat 90% van de uiteindelijke kosten worden betaald door het HWBP (Hoogwater beschermings programma) en dat de overige 10% van de kosten voor rekening komen van het HHNK. De verwachting is dat alles tussen 2022 en 2024 gerealiseerd is. Daarna moet Enkhuizen dan weer voor de komende 100 jaar veilig zijn verklaard. Wat niet wegneemt dat er elke 12 jaar een herkeuring zal zijn om de situatie van dat moment opnieuw te bekijken.

Foto’s: Wim Langbroek

Whatsapp ons voor tips op 06-20509066  of mail de redactie op redactie@weeff.nl

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services