Live Live

Erik Lankman, griffier van de gemeente Enkhuizen

Gepubliceerd: Vrijdag 02 maart 2018 14:15

Erik Lankman, griffier van de gemeente Enkhuizen

Wat zijn jouw taken inzake de gemeenteraadsverkiezingen?
Het coördineren van activiteiten vooraf aan de verkiezingen is mijn taak in de periode van de gemeenteraadsverkiezingen. Denk aan het plannen van debatten en dat soort zaken. Ik probeer dat zodanig af te stemmen dat raadsleden geen 3 debatten in één week hebben en dan twee weken niets. Ik ben betrokken bij het uitgeven van de verkiezingskrant. Dit biedt een platform voor alle partijen in aanloop naar de verkiezingen. Samen met Wendy Pranger, afdeling communicatie SED, verzorgen wij dit op de griffie.

Na de verkiezingen krijgen we de grootste drukte. We verzorgen onder meer de uitslagenavond en dat de uitslagen op een leuke manier gepresenteerd worden. We proberen op die avond een feestje te bouwen waar raadsleden hun vreugde kunnen tonen maar ook een traantje kunnen wegpinken. Verkiezingen is niet altijd leuk. Het is voor sommigen een teleurstellende activiteit wanneer je zetels verliest of minder krijgt dan waarop je had gehoopt.
Daarna begint het echt harde werken want dan moeten alle gekozen nieuwe raadsleden benoemd worden. Er moeten formulieren door hen ingevuld worden en we moeten inventariseren wie de eed dient af te leggen. Voor de 29e maart dient dit geregeld te zijn want dan wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Dit is een datum waar we niet van af kunnen wijken.
Naast deze werkzaamheden ben ik ook nog benoemd tot lid van het centraal stembureau. Na de verkiezingen zijn er nog een aantal zittingen want er moet vastgesteld worden of de verkiezingen goed, zonder ongeregeldheden en eerlijk zijn verlopen. Voorts moeten we de uitslagen definitief vaststellen en de kiesdrempel bepalen. Verder bekijken we wat de kiesdeler is en wat de voorkeursdrempel is. Er wordt dan ook gekeken of een kandidaat op basis van voorkeursstemmen een zetel in gaat nemen en of dit ten koste van een partijgenoot van hen gaat. En dat kan dan gaan om de nummer één of twee. Dit zijn allemaal taken die in de week na de verkiezingen plaatsvinden.
Voorkeursstemmen in een kleiner gemeente kunnen heel veel betekenen. Je hebt eigenlijk niet zo heel veel stemmen nodig om gekozen te worden in de gemeenteraad. Vier jaar geleden lag de drempel op 452 stemmen. Dus als je als partij of persoon die 452 stemmen haalt, dan heb je genoeg voor een zetel. Die kiesdrempel kunnen we pas vaststellen na de verkiezingen. Ik kan wel zeggen op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren dat die drempel rond de 450 zal liggen.

Hoeveel tijd gaat er in deze werkzaamheden zitten?
Het is niet in tijd uit te drukken. We zijn al heel blij dat we in maart geen gewone besluitvormingscyclus hebben. Soms heb je dat nog, dat er dingen op de agenda staan die besloten moeten worden. Dan zijn er twee dingen die naast elkaar lopen.
We zijn eigenlijk heel blij dat we het klaar hebben kunnen krijgen om alle besluiten die nog door de raad genomen moesten worden in februari te kunnen afhandelen. Het was een vrij volle agenda maar het maakte wel dat de partijen en ook de griffie zich volledig kunnen richten op de verkiezingen.

Wat vind je het leukste om te doen in deze periode?
Oh hemel, er is zoveel leuks te doen; bezig zijn met de verkiezingskrant, naar verkiezingsdebatten gaan of een project opstarten samen met Andre Vervoorst, docent van het RSG, voor ‘the first time voters’ (de eerste keer stemmers). Je zou kunnen denken aan een scholierenverkiezing.
Het idee is ontstaan naar aanleiding van een bezoek van havo-4 scholieren, waaraan ik gastlessen geef. We richten ons hierbij op de toekomst. Op de RSG zijn overigens al leerlingen van 18 die mogen stemmen.
De uitslag van de verkiezingen bepaalt voor de stad hoe hun bestuur eruit gaat zien, maar het bepaalt voor mij hoe mijn baas eruit komt te zien. De gemeenteraad is mijn baas. Het is spannend om te kijken wie er in de raad gaat zitten en hoeveel zetels partij x en hoeveel zetels partij y gaat halen. Na de verkiezingen gaan we formatiegesprekken voeren. Het is vanuit de griffie aangeboden om daarin te faciliteren en te ondersteunen. Dat hebben wij bij de vorige verkiezingen ook gedaan en bij de tussentijdse formatie (aanstelling nieuwe wethouders).
Dus het zou zomaar kunnen zijn dat de grootste partij die de formatie gaat trekken ook nu weer een verzoek bij de griffie neerlegt om te ondersteunen. De sfeer is dan een beetje schimmig en geheimzinnig. Het hoort er allemaal bij. Ik mag en kan er niets over zeggen. Ook dat is leuk. En als je twee besprekingen verder bent in dit formatieproces en je dacht ‘het’ te weten, dat blijkt dat het besprokene ook niet de waarheid is. Eigenlijk zijn de verkiezingen een hartstikke mooie tijd en ook de aanloop naar de verkiezingen toe.

Wat is je spannendste taak?
Het spannendste nu is hoe de partijen uit de verkiezingen komen. En met name is het heel spannend hoe de lokale partijen eruit komen. Er heeft onlangs een artikel in het NRC gestaan over de afsplitsing van partijtjes, de versplintering in de lokale politiek. Ik heb dit toen gedeeld op Twitter met de opmerking: ‘ We beginnen de verkiezing met negen partijen maar ik ben heel benieuwd met hoeveel partijen we over vier jaar aan de eindstreep zullen gaan verschijnen.’ Natuurlijk ben ik ook heel benieuwd met hoeveel partijen we na de verkiezingen van start gaan. Politiek in Enkhuizen is niet saai en zeker ook niet voorspelbaar.

Wat is het gekste wat je meegemaakt hebt in de voorbereidingen naar de gemeenteraadsverkiezingen?
Dat was dat een lijstaanduiding van een lokale partij werd aangevochten. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben 15 jaar griffier dus geen groentje. Daarvoor ben ik lange tijd raadslid geweest. Al met al ben ik 25 jaar actief in gemeenteland. Maar of dit het gekste is…. Het is wel een opmerkelijk iets wat ik voor de eerste keer meemaakte.
Wat ik opvallend vind uit mijn werk als griffier en ook als raadslid, is dat er bij de vorige verkiezingen meer gemeenschapszin onder de partijen was. Een leuke spannende tijd voor partijen die naast elkaar stonden op de markt. Die gezelligheid is een beetje weg. Waarmee ik niet zeg dat verkiezingen gezellig moeten zijn, maar ik verneem wel een verbeten bitterheid en modder naar elkaar gooien. Het gaat niet meer om de inhoud maar om de man. Dat vind ik niet gek, maar jammer en opmerkelijk. Ik geloof niet dat het in de belang van de stad is. In spannende tijden gaat het hart wat eerder spreken dan het verstand en ja, dan krijg je emoties en dat is begrijpelijk.

Wanneer mag een partij niet meedoen?
Het is een technisch verhaal. Voor de kandidaatstelling moesten de partijen de namen van alle kandidaten voor 5 februari inleveren. Als daar een fout in zit en die is niet op tijd te herstellen, dan mag je niet meedoen. Je moet voldoen aan de specifieke eisen die de wet stelt aan de kandidaatstelling.
Sommige mensen willen een verklaring van goed gedrag overlegd zien van bepaalde kandidaten. Dit mag niet. Ook al ben je de grootste crimineel, al ben je veroordeeld voor meerdere misdrijven, dan kun je gewoon raadslid worden. Want, zeggen wij in Nederland, het democratisch proces is belangrijker dan het juridisch proces. En als jij het vertrouwen en de gunsten van de kiezer krijgt dan ben je dat waard. Je hebt dan ook de verantwoordelijkheid om die gunst waar te maken in de gemeenteraad. Er zijn niet zoveel redenen waarom iemand of een partij niet mag deelnemen aan de verkiezingen.

Wat zou je de kiezers willen meegeven?
Volg je hart, maar laat vooral je stem horen. Elke stem telt. Kijk in de Verkiezingskrant, die huis aan huis bezorgd wordt, waarin elke partij middels drie thema’s aangeeft wat ze vinden wat er moet gebeuren. Ga naar verkiezingsdebatten, zoals het grote lijsttrekkersdebat op 14 maart in de Nieuwe Doelen. Je kunt daar naast dat je de mensen van de politiek partij kan spreken en horen, wellicht nog meer informatie vergaren om uiteindelijk te bepalen welke kant je opgaat met je stem.

Jet Rood

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services