Live Live

Fractie Tonnaer: Parlan toont zich een slecht verliezer

Gepubliceerd: Zaterdag 02 februari 2019 07:43

Fractie Tonnaer: Parlan toont zich een slecht verliezer

HOORN - Rogier Tonnaer van de Fractie Tonnaer is van menig dat Parlan Jeugdhulp een wel hele slechte verliezer is na het kwijtraken van de gesloten jeugdzorg in de regio's Westfriesland, Kop van Noord-Holland en Westfriesland.

Na het verliezen van het contract aan Horizon spande parlan bij de rechtbank van Amsterdam een kortgeding aan tegen de 18 gemeenten die het contract aan Horizon hebben gegund, dit kortgeding werd door Parlan verloren omdat de rechter van mening was dat de aanbestedingsprocedure correct is uitgevoerd.

Daarnaast heeft Parlan veel druk uitgeoefend op gemeenteraadsleden en organisaties om zo te zorgen dat de aanbesteding aan Horizon ongedaan wordt gemaakt. Parlan ging hierin zo ver dan jongeren-cliënten en hun ouders voor het Parlan-karretje werden gespannen.

Rogier Tonnaer zegt hierover: ,,De geregiseerde acties waren schadelijk voor Parlan zelf, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en de jeugdzorg in de drie regio's."

Na overleg tussen de 18 gemeenten, Parlan, Horizon en minister de Jong van VWS is er besloten dat de overgang van Parlan naar Horizon soepel zal gaan verlopen, cliënten die op 4 februari 2019 in het Transferium in Heerhugowaard verblijven blijven daar ook zodat zij hun behandeling kunnen afmaken. Hiervoor dat de 18 gemeenten waaronder Hoorn, extra geld beschikbaar stellen om zo de groeiende leegstand in het Transferium Jeugdzorg van Parlan in Heerhugowaard te compenseren.

Rogier Tonnaer: ,,Voor deze financiële tegemoetkoming door de gemeenten hebben wij weinig begrip omdat het verlies van de aanbesteding, de mislukte juridische procedure en de gehouden acties alleen Parlan te verwijten is. Onze fractie begrijpt niet dat Parlan financieel door de gemeenten tegemoet wordt gekomen. Wij hebben verder de indruk dat het ministerie van VWS geen financiële bijdrage levert voor de leegstand van het Transferium."


Rogier Tonnaer wil van het college weten of het college het eens is met hem dat de door Parlan georganiseerde acties schadelijk zijn geweest voor Parlan zelf maar ook voor de jeugdzorg, Horizon en de 18 gemeenten in NHN.  Tonnaer vind het verder onbegrijpelijk dat er extra geld wordt vrijgemaakt om Parlan te compeneren voor de vrijstand van het Transferium en wil van het college weten hoe dit tot stand is gekomen, is dit onder druk van het ministerie en hoe groot is de steun die Hoorn geeft aan Parlan. 

Rogier Tonnaer vraagt zich af of Horizon de mogelijkheid van het huren en gebruiken van het Transferium in Heerhugowaard heeft bekeken. Als dit niet zo is wil Tonnaer van het college weten waarom Horizon dit niet heeft gedaan. 

Whatsapp ons voor tips op 06-20509066  of mail de redactie op redactie@weeff.nl

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services