Live Live

Gemeente Opmeer gaat IKC plan opnieuw onderzoeken

Gepubliceerd: Zaterdag 14 juli 2018 19:59

Gemeente Opmeer gaat IKC  plan opnieuw onderzoeken

OPMEER - De nieuw te bouwen scholen, oftewel Integraal Kind Centrum, Houdt de gemoederen nog steeds bezig in Opmeer. Dit blijkt wel uit het feit dat er 3 insprekers waren over dit onderwerp tijdens de gemeenteraad van 11 juli. Wethouder Tesselaar geeft aan dat er nieuw onderzoek gedaan wordt naar de manier hoe verder te gaan met de bouw van de nieuwe scholen in de kern Opmeer/Hoogwoud en dat gaat € 200.000 extra kosten. De oppositie is niet blij met de herziening. “Het kost meer en het wordt later.” Niko de Groot van de PvdA heeft zo zijn twijfels. Hij spreekt over onduidelijke kosten, over een flinke stijging van de kosten en over de tijd die dringt. Hij stelt tevens de locatie in Hoogwoud ter discussie. Daar ligt een vijver die gaat verdwijnen en daar is hij ook niet blij mee.

Lida Berkhout van Gemeentebelangen vindt dat het onderzoek geen vertraging mag opleveren. Dat geeft een stijging van de kosten en daarmee een lastenverhoging voor de burger. In zijn antwoord stelt wethouder Tesselaar dat het onderzoek over de IKC de vragen moet beantwoorden, eerder kan er niet geoordeeld worden. Nico Bosch (CDA) vindt een jaar langer wachten op een nieuwe school geen probleem. Hij vindt het onderzoek belangrijker.

De Kadernota 2018 werd gepresenteerd en toonde een lastenverlichting van 1% op de OZB voor bewoners van Opmeer. Dat kan omdat er een hogere bijdrage verwacht wordt van het rijk en er 250.000 euro meer van de winst van het woningbedrijf wordt afgeroomd. Wim van Hunnik (GB) vindt dat er veel onzekerheden in het financiële gedeelte van de kadernota staan. Hij maakt zich zorgen over het stijgen van de kosten en vindt derhalve een lastenverlaging slecht gekozen. Op deze manier profiteren de mensen met lagere inkomens niet mee. Hij wil geen geld uit de reserves van het woningbedrijf onttrekken. Die gelden zijn volgens hem nodig om in de toekomst aankopen van gronden te financieren.

Wethouder Alex Kalthoff (DSV) spreekt het vertrouwen uit in de kadernota. Hij vindt investeren in de organisatie belangrijk om rekening te houden met de toekomst. “Er zijn altijd onzekerheden bij de uitgaven van een gemeente.” Redeneert hij.

Wethouder Bram Beemster heeft nieuws over een nieuw te bouwen tunnel onder de AC de Graafweg. Door de stijging van de bouwkosten de laatste jaren zal dit duurder worden dan eerst begroot.

De gemeenteraad meldt tijdens de zitting dat het telefonisch spreekuur op het gemeentehuis verleden tijd is. De gemeente is nu voor iedereen iedere werkdag de hele dag bereikbaar.

Burgemeester Nijpels lastte een extra schorsing in door een defecte geluidsinstallatie. De sprekers mochten nu achter een spreekgestoelte plaatsnemen.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services