Live Live

Gescheiden, ontbonden partnerschap, ongehuwd of alleengaand? - Jet Rood

Gepubliceerd: Vrijdag 15 maart 2019 21:45

Gescheiden, ontbonden partnerschap, ongehuwd of alleengaand? - Jet Rood

Van een instantie ontving ik formulieren die ik diende in te vullen. Hierop stonden een aantal van mijn gegevens vermeld, waaronder dat ik gescheiden ben. Het is inmiddels meer dan twintig jaar geleden dat mijn huwelijk ontbonden is. In de tussentijd ben ik niet meer getrouwd geweest.

Bij het weer inleveren van het formulier vroeg ik of het misschien anders kon wat betreft zo’n melding dat ik ooit gescheiden ben. Ik vind het niet meer van deze tijd, zo’n vermelding. Liever zie ik dat er staat dat ik alleengaand of ongehuwd ben.

Toen ik dit item aankaartte bij andere mensen, gaven die ook te kennen dat ze vonden dat zoiets niet meer van deze tijd is. Tegenwoordig scheiden er veel meer mensen dan vroeger. Volgens de website van Hart van Nederland is er onder twintigers en dertigers steeds minder animo om te trouwen. In 1997 traden 83 op de duizend vrouwen van 25 tot 30 jaar in het huwelijk, in 2017 waren dat er nog maar 37. Tegenwoordig kiest men eerder voor een geregistreerd partnerschap. Het is volgens mij in dit geval wel zo dat men “alleengaand” vermeldt bij ontbinding van dit partnerschap en niet “ontbonden partnerschap”.

Meer dan twintig jaar geleden was het zo dat de naam van de ex-man of ex-vrouw door de ambtenaar van de burgerlijke stand genoemd werd tijdens de voltrekking van een nieuw huwelijk, zo vertelde iemand mij. Bij het navraag doen hierover bij een trouwambtenaar blijkt dit tegenwoordig niet meer zo te zijn. Het lijkt mij dat de persoon die mij vertelde dat de naam van de ex genoemd werd bij de huwelijksvoltrekking, misschien doelde op dat dit op het trouwformulier vermeld wordt. Ik kwam namelijk een formulier van een gemeente tegen waarop inderdaad nog steeds gevraagd wordt naar de laatste huwelijksrelatie/partnerschapsrelatie.


Het lijkt mij dat indien je ex-partner en jij niet zo leuk uit elkaar gegaan zijn, zo’n vermelding niet iets is waarvan je gaat juichen wanneer je een aanvraag voor een nieuwe verbintenis doet. Of dus wanneer je een formulier moet invullen met dit gegeven erop.

‘Tot wie zou ik mij moeten wenden om dit bespreekbaar te maken?’, zo vroeg ik mijzelf af. Ik kwam uit bij de site van de Rijksoverheid. Hier kun je een vraag stellen via een contactformulier. https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier Ook staat er onderin op deze pagina dat je een vraag via WhatsApp kunt stellen. Wat dit betreft gaat de Rijksoverheid blijkbaar wel met haar tijd mee.

Ik schreef onder meer: ‘Communiceren betreffende het benoemen van zaken die gevoelig kunnen liggen verdient oprechte aandacht. Zou het niet beter zijn om bij burgerlijke staat na een echtscheiding of een ontbinding van een geregistreerd partnerschap om ongehuwd of alleengaand te schrijven? Het lijkt mij een normaal gegeven dat mensen niet graag herinnerd worden aan hun echtscheiding of ontbinding van het geregistreerde partnerschap.’

Gezien mensen steeds minder vaak een leven lang samen zijn en meer mensen ervoor kiezen om opnieuw hun eigen weg te gaan, doe ik een oproep aan u allen. Bombardeer de site van de Rijksoverheid middels de link in deze column en roep op tot aanpassing van de woordkeuze betreffende de burgerlijke staat van mensen. Ik reken op jullie.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services