Live Live

Heidens kerkhof in Westwoud, een plek met hoge ouderdom.

Gepubliceerd: Zaterdag 23 maart 2019 05:19

Heidens kerkhof in Westwoud, een plek met hoge ouderdom.


WESTWOUD - Het kerkhof op de hoek van de Noorderboekertweg en de Oudijk in Westwoud staat bekend als het heidens kerkhof omdat op deze plaats tot 1876 de oudste kerk van Westwoud heeft gestaan. Deze kerk noemde men het Heidens Kerkje.

Piet Zwaan is lid van de commissie voor landelijk schoon van het Westfries Genootschap die zich inzet voor het behoud van dit soort historische parels.

Heidens kerkhof in Westwoud,een plek met hoge ouderdom. Deze ligt aan de Ouwedik, een dijk die vroeger van hier doorliep midden door het Grootslag langs de kadijken tot de Westfriese Omringdijk. Deze dijk is al voor 1300 aangelegd, waarlangs verschillende kerkjes stonden die nu verdwenen zijn. Alleen deze plek is nog intact. Resten van de tufstenen fundering van het kerkje zijn nog steeds aanwezig. De klok die oorspronkelijk in dit kerkje hing hangt nu in de hervormde kerk aan de Dr. Nuijensstraat.

De naam is volgens overlevering te danken aan een groep zigeuners in 1725 die in het kerkje schuilden voor de strenge koude. De zigeuners werden gezien als heidenen vandaar de naam Het Heidense kerkje.

De dikke knobbelplataan stamt uit ongeveer 1750-1800, is 24 meter hoog en de omtrek is ruim 6 meter en staat op de negende plek van de Noord-Hollandse bomen Top 10 van de Bomenstichting.

 

Het kerkhofje is een unieke plek in Westfriesland.

 

Foto: Theo Annes

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services