Live Live

Het Pact van Westfriesland

Gepubliceerd: Dinsdag 14 mei 2019 20:30

Het Pact van Westfriesland

HOORN – In 2013 is door zeven gemeenten van Westfriesland in het Pact van Westfriesland de ambitie uitgesproken om binnen vijf jaar tot een van de tien aantrekkelijkste regio’s van Nederland te worden. Op het gebied van wonen, werken, onderwijs, bereikbaarheid en vrijetijd werden samenwerkingsafspraken gemaakt. Na vijf jaar is de balans opgemaakt.

Met raadsleden, ondernemers, maatschappelijke instellingen en onderwijs is in de afgelopen tijd samengewerkt. Daar zal in de komende jaren verder mee samengewerkt worden. Sociaal Hoorn en andere fracties pleiten ervoor om juist de bewoners meer mee te nemen. De samenwerking tussen de gemeenten is volgens de meeste fracties belangrijk. We moeten niet willen afsteven op een fusie.

Het college vraagt advies over zaken die in de komende jaren tot concrete uitwerking moeten komen. Thema’s zijn: wonen en leefbaarheid, Zorg en sociaal domein, vrije tijd, energietransitie en klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt, ondernemen en economie. Daar is jaarlijks een budget van € 73.000,-.

Burgemeester Jan Nieuwenburg beklemtoonde het belang van het Pact van Westfriesland 2.0. Hij ziet daar de noodzaak voor medewerking van alle groeperingen, waaronder de bewoners. Ook zullen er afspraken moeten worden gemaakt met gemeenten en organisaties buiten Westfriesland. De raad blijft natuurlijk grip houden op de komende processen. Hoorn kan niet alles doen zonder samenwerking met andere gemeenten. Ook de zorg voor een omgeving waarin jongeren zich veilig kunnen ontwikkelen.

Hoewel de raad in meerderheid zich achter het voorstel kunnen scharen zal het onderwerp toch in de komende raadsvergadering terugkomen, omdat er amendementen zijn aangekondigd.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services