Live Live

Hoorn wil meer stad worden

Gepubliceerd: Dinsdag 14 mei 2019 21:47

Hoorn wil meer stad worden

HOORN – De groei van Hoorn dreigt te stagneren door vergrijzing en ontgroening. Het college van Hoorn wil dat niet zover laten komen. Om Hoorn een leefbare en vitale stad te laten blijven, dient Hoorn meer stad te worden. Men moet met een andere blik naar de stad kijken. Er moet een beweging worden gemaakt van beheergemeente naar ontwikkelgemeente, proactief zijn en deze ambitie uitdragen.

Concreet komt het erop neer dat men moet streven naar een stedelijk woonmilieu waarin wonen, werken en verblijven samenkomen. In het voorstel spreekt men over verdichting in de stedelijke rand rondom de binnenstad.

Robert Vinkenborg wil de vitaliteit van de stad niet zoeken in beton, maar in de mensen. Hij houdt een vurig betoog om te zorgen voor woonruimte voor jongeren in de buurt van het station. Hij ziet nu veel jongeren wegtrekken uit Hoorn. In andere reacties worden plekken genoemd waar bijvoorbeeld meer hoogbouw geraliseerd kan worden, als het maar niet te hoog wordt en als het maar niet ten koste gaat van het groen. Woningen moeten wel bereikbaar blijven voor de Hoornse woningzoekenden. Sommige fracties noemen het stuk onduidelijk en weinig concreet.

Wethouder Marion van der Ven benadrukte nog de noodzaak om tegenwicht tegen de vergrijzing te bieden, omdat dan diverse voorzieningen op de tocht komen te staan. Op de suggestie om voor de raad een fietstochtje te maken reageert ze positief, maar omdat er zoveel projecten zijn waaraan al gewerkt wordt, zal dat een hele toer worden.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services