Live Live

Hoornse raad bestrijdt eenzaamheid

Gepubliceerd: Dinsdag 18 december 2018 21:03

Hoornse raad bestrijdt eenzaamheid

HOORN – Het Hoornse college presenteert een beleidsvisie bestrijding van eenzaamheid. Dit punt gaat alle fracties zeer ter harte. Een meerderheid van fracties onderschreef amendementen om dit beleid nog verder aan te scherpen. Met name jongeren en ouderen die eenzaamheid beleven zullen moeten worden geholpen

.

Men wil het makkelijker maken om hulp te zoeken en ook te laten ontdekken door vrijwilligers en via het Preventief Huisbezoek Ouderen (PHO). De PvdA en wil hiervoor ook 1.Hoorn en huisartsen in te schakelen. Stimulering tot het houden van familienetwerkgesprekken en het opzetten van lotgenotencontacten of gespreksgroepen kan goed helpen. Zij ziet ook graag een ondersteuning van buddy- en maatjesprojecten.

Omdat wethouder Al Mobayed toezegt alle voorstellen in de ingediende amendementen in haar beraad mee te nemenworden twee amendementen ingetrokken. Het derde amendement kreeg raadsbrede steun.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services