Live Live

Hoornse wethouder van Eijk wil discussie over Flexwonen onder de aandacht brengen

Gepubliceerd: Maandag 04 juni 2018 13:44

Hoornse wethouder van Eijk wil discussie over Flexwonen onder de aandacht brengen

HOORN - Voor wethouder Theo van Eijk zit het er bijna op, dinsdag 5 juni wordt het nieuwe college geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering. Om het nieuwe college en gemeenteraad huiswerk mee te geven wijst van Eijk op de discussie over Flexwonen en het onder het aandacht brengen van deze discussie bij de inwoners van Hoorn.

Geen woning

Theo van Eijk schrijft in een brief aan de gemeenteraad: "Op grond van het huidige regionale woonruimteverdeelsysteem blijken een aantal mensen niet in aanmerking te kunnen komen voor een woning. Dat kan zijn omdat iemand geen inschrijvingsduur voor een sociale woning heeft opgebouwd maar wel binnen de inkomenscategorie voor sociale huur valt, of het inkomen is te hoog voor een sociale huurwoning en te laag voor een hypothecaire lening bij een financiële instelling. En aangezien het aantal middenhuur woningen in de gemeente Hoorn beperkt is blijken er voor deze doelgroepen geen passende woningen aanwezig. Aangezien er wel noodzaak is tot eigen woonruimte op korte termijn noemen wij deze doelgroepen Spoedzoekers."

Samen met leden van de commissie heeft het college werkbezoeken afgelegd aan Flexwonen projecten om zo te zien of dit een oplossing is voor de huisvestingproblemen in Hoorn om zo de acute woningnood van deze groep Spoedzoekers op te lossen.

van Eijk vervolgd zijn brief met: "In eerdere berichtgeving heb ik u gemeld dat het college samen met de ambtelijke organisatie en partners uit het veld alle voorbereidingen treft om direct na installatie van een nieuw college de mogelijkheid te bieden tot besluitvorming te komen op welke wijze het beste tot invulling van de door de raadscommissie gewenste ontwikkelingen te komen. Deze voorbereidingen bestaan uit het in kaart brengen van de (on)mogelijkheden op het gebied van financiën, ruimtelijke ordening, omgeving, uitvoering, draagvlak, etc. Recent zijn daar door onze partner Intermaris de voor- en nadelen van een aanpassing in de Woonruimteverdeling aan toegevoegd. Deze voorbereidingen zijn in volle gang en het nieuw aan te stellen college zal in de gelegenheid worden gebracht op korte termijn met u hierover van gedachten te wisselen."

Intermaris wil liever permanente woningen dan Flexwoningen

Bij Intermaris is het bouwen van Flexwoningen niet iets dat de voorkeur krijgt, liever bouwen zij permanente sociale huurwoningen die de door Intermaris gewenste kwaliteit hebben en ook in de toekomst gewoon inzetbaar zijn.  Andere voordelen zijn een langere afschrijftijd en dat er een bredere doelgroep in kan worden gehuisvest.

Nadeel is dat de bouw van sociale huurwoningen niet op korte termijn te realiseren is wat wel mogelijk is met Flexwoningen en zo in de tijdelijke behoefte kan worden voorzien en de tijdelijke 'dip' in het aantal sociale huurwoningen worden verzacht.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services