Live Live

Inzet couleur locale 2019

Gepubliceerd: Woensdag 10 oktober 2018 04:56

Inzet couleur locale 2019

HOORN – Met couleur locale wordt een budget bedoeld dat kan worden ingezet voor re-integratie. Het is 10% van het budget dat bedoeld is voor dit doel. Over de inzet van het geld voor couleur locale gaat de gemeente zelf. Er is daar in 2018 echter minder geld van uitgegeven dan begroot is. Dat komt omdat de inzet minder is geweest dan verwacht.

Het college hoopt voor de doelgroepen het overgebleven geld nog te blijven inzetten. De doelgroepen zijn kwetsbare jongeren, bijstandsgerechtigden met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt voor wie participatie het hoogst haalbare is, laaggeletterden, vergunninghouders en niet uitkeringsgerechtigden zonder werk.

Het college vraagt de raad ook mee te denken over een brede werksessie in het eerste kwartaal van 2019. Deze zal gaan over de inzet op re-intgratie en participatie van (potentiële) bijstandsgerechtigden en werkzoekenden. Wanneer de raad niet meegaat in het voorstel, zal het niet gebruikte geld bij de algemene middelen worden gestort.

De commissieleden spraken in meerderheid uit dat het geld ingezet kan worden voor projecten waarover de gemeente zelf kan beslissen. Genoemd is bijvoorbeeld extra steun te geven aan het reïntegreren van oudere werknemers. Wethouder Kholoud Almobayed neemt enkele gedane suggesties mee.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services