Live Live

Inzet gelden couleur locale

Gepubliceerd: Dinsdag 27 november 2018 21:59

Inzet gelden couleur locale

HOORN – De gemeente Hoorn maakt 90% van het door het rijk uitgekeerde Participatiebudget over naar WerkSaam, die daarmee mensen begeleidt naar werk. 10% van het geld wordt besteed aan projecten die door Hoorn naar eigen inzicht kiest. Dit heet couleur locale.

Het college presenteert plannen om dit geld uit te geven voor specifieke groepen. Het gaat om projecten voor kwetsbare jongeren, oudere werklozen, zorgklanten, laaggeletterden, vergunningshouders en niet uitkeringsgerechtigden. In eerdere overleggen is door de raad opgedragen hiet plannen voor te ontwikkelen.

Reacties van de fracties liepen uiteen van het terugstorten van geld dat dit jaar nog niet is uitgegeven voor dit doel te storten in de algemene reserves, via het geven van dit geld aan WerkSaam naar instemming met het voorstel van het college. Wethouder Al Mobayed wil het geld dat dit jaar overblijft gewoon ingezet gaat worden voor de genoemde doelgroepen. Het is voor zaken die niet bij de opdracht voor WerkSaam passen.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services