Live Live

Jaar/Ledenvergadering speeltuinvereniging Kindervreugde

Gepubliceerd: Zaterdag 09 februari 2019 16:32

Jaar/Ledenvergadering speeltuinvereniging Kindervreugde

Enkhuizen – Op vrijdag 8 maart zal Speeltuinvereniging Kindervreugde voor leden en donateurs haar algemene jaar- en ledenvergadering houden in de Enza Zadenzaal van de Drommedaris. Een ieder is welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. De aanvangstijd van de vergadering is 20:00.

Voorzitter Paul Botman zal dan de aanwezigen verwelkomen en de vergadering openen.
Secretaris Stijn Harlaar neemt de notulen van de vorige jaarvergadering door en presenteert het jaarverslag. Vervolgens neemt penningmeester Pieter Vincent de Jong het financiële jaarverslag van 2018 door en presenteert de begroting voor het nieuwe seizoen. Pieter Vincent de Jong is aftredend en kiest zich herkiesbaar voor zijn functie als penningmeester. Ook worden andere wijzigingen binnen het bestuur voorgelegd aan de leden.

Nieuwe vrijwilligers
Alle leden van de vereniging hebben stemrecht en kunnen zich mengen in de besluitvorming van onder andere de hoogte van de contributie, de entreegelden en andere onderwerpen die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur stelt dan ook de aanwezigheid van de leden erg op prijs.
Het bestuur van de speeltuin is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich vooral doordeweeks willen inzetten voor de speeltuin. De activiteiten bestaan vooral uit het beheren van het winkeltje en het onderhouden van het groen in en om de speeltuin.
Kindervreugde is open vanaf zaterdag 30 maart tot 1 november. Op de vrijdag 6 en zaterdag 7 september vindt de zesde editie van het Taarten-Tuinfeest plaats.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services