Live Live

Keerspoor kersenboogerd Hoorn ergenis van overlast bij omwonenden

Gepubliceerd: Woensdag 10 oktober 2018 04:59

Keerspoor kersenboogerd Hoorn ergenis van overlast bij omwonenden

HOORN – Bewoners langs het keerspoor in de Kersenboogerd ondervinden overlast van treinen die daar worden neergezet. Deze bewoners hebben zich verzameld onder de naam BASP (Bewoners Aan het Spoor). De NS houdt zich niet aan de afspraken die gemaakt zijn.

De gemeente Hoorn is geen partij in dit vraagstuk, maar heeft een bemiddelende rol gespeeld. Afgesproken is een second opinion te laten uitvoeren. De gemeente heeft de kosten daarvoor vodaan.

In een meningsvormende discussie worden een paar oplossigsrichtingen voorgesteld. De raad wordt gevraagd of het college een rol moet spelen. Zoja, dan is de vraag of het college zich zal uitspreken over een andere dienstregeling en of Hoorn gaat meebetalen aan het plaatsen van een zichtscherm.

De meningen van de fracties lopen uiteen, van geen bemoeienis van de gemeente tot mee betalen aan het zicht- en geluidsscherm. De meeste fracties vinden wel dat het college mag bemiddelen. Wethouder Samir Bashara is blij dat een meerderheid vindt dat de gemeente namens de bewoners verder mag bemiddelen. Hij zal dan ook met voorstellen richting NS gaan. Dat zal niet het veranderen van de dienstregeling betreffen. Ook zal niet worden gepleit voor een geluidsscherm. Daarover is in 2012 ook al een positief besluit over geweest. Het college zal met een concreet voorstel naar de raad terug komen.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services