Live Live

Kerststemming

Gepubliceerd: Zaterdag 22 december 2018 20:36

Kerststemming

Kerstmis en politici, dat is een combinatie die af en toe ontroerend mooi uitpakt. Let wel, ik zeg niet dat alle politici zich gegrepen weten door een mild stemmend kerstgevoel, maar empirisch onderzoek naar dit bijzondere fenomeen zal uitwijzen dat er een onmiskenbare relatie bestaat

. Ik durf dit te beweren, omdat ik dit bij de Hoornse gemeenteraadsleden zelf heb kunnen waarnemen. Nu zou je natuurlijk kunnen zeggen dat de Hoornse raad de mooie uitzondering betekent op alle andere gemeenteraden van Nederland en dat door de mij waargenomen kerstige handelingen en uitspraken onvoldoende getoetste onderzoeksresultaten bevatten om een dergelijke uitspraak te kunnen doen, maar toch durf ik dit te herhalen: De Hoornse politici zijn gevoelig voor en op positieve wijze beïnvloed door een kerststemming. Hoorn is daarmee een gezegende stad.

Welke waarnemingen brengen mij tot deze bewering? Het waren niet de rode puntmutsen met witte wollen mutspunt en witte onderrand, waarmee zich voor de vergadering vele raadsleden en het complete college van burgemeester en wethouders tooiden. Ook niet de stemmige zwarte jurkjes van de vrouwelijke leden van ons hoogste gezagsinstelling. Dat is slechts uiterlijk vertoon, zou je kunnen zeggen, maar volgens mij heeft dit mede geleid tot een gezamenlijk gevoeld bijna feestelijk mededogen. In de laatste raadsvergadering van dit jaar werden enkele onderwerpen besproken, waar men heel fijne kerstgevoelens aan kon overhouden. Men had werkelijk roerend hun best gedaan om dit in amendementen en moties tot uiting te laten komen.

Natuurlijk was de kerstgedachte geheel verdwenen uit de motie over de niet ingevulde PM-posten. Er staan er in de collegeplannen veel meer dan gefinancierd kunnen worden. Over al die posten mogen de raadsleden mooie plannen indienen en dan bemerken dat andere mooie zaken niet meer kunnen. Eigenlijk het omgekeerde wenslijstje voor de kerstman: de kerstman komt zelf met een lijstje en jij mag kiezen welke cadeautjes je helaas niet kunt krijgen.

Het tegenwoordige Kerstmis heeft te maken met lekkere dingen eten bij stemmig kaarslicht. Om dat zonder al te veel schuldgevoel naar mensen die dit niet kunnen of naar ezeltjes die hun goed verzorgde oude dag moeten ontberen te kunnen doen, dien je in de dagen ervoor goed te hebben gedaan. Ach, de Hoornse raadsleden kennen het verhaal van Dickens over de gierige Scrooge maar al te best. Wie dat verhaal nog niet goed kent, moet maar eens te luisteren gaan bij onze Hoornse acteur Frederik de Groot, die de kerstboodschap die uiteindelijk ook Scrooge bereikte elk jaar zo mooi neerzet in het Westfries museum.

Afgelopen dinsdag kwamen de zorgen voor onze miserabelen langs. Eenzamen dienen aandacht te krijgen. De raad gunt hen dat natuurlijk raadsbreed, maar dan wel via de juiste bewoordingen. Maar liefst drie amendementen en twee moties werden ingediend en uitgebreid gevoelvol besproken. Het is zo vormend om dat soort processen bij te wonen. Er was geld over van het potje waarover de raad zelf wilde beschikken om goed te doen op het gebied van werkgelegenheid en participatie. Couleur Locale heet dat potje en het is werkelijk een feestje om wethouder Kholoud Al Mobayed dat te horen uitspreken. En natuurlijk wilde een meerderheid van de raad dat dit geld, waarvoor nog geen goede bestemming op het betreffende gebied was gevonden, ook besteden voor hen die er zo dringend om verlegen zitten. Alles natuurlijk wel binnen de afgesproken bestuurlijke lijntjes. Het kan dan wel bijna Kerst zijn, maar we steken niet de draak met de regeltjes! En wat het CDA betreft kan hoeft dat geld helemaal niet meer naar de behoeftigen, maar kan gewoon in de pot van de Algemene Middelen.

En er was volop medeleven met mensen die moeten leven van een bijstandsuitkering of iets daarboven. Voor mensen die tot 115% boven het uitkeringsniveau zitten was met meerderheid van stemmen afgesproken een gemeentelijk mededogen te bekostigen, maar nu wilde het sociaal voelende deel van de coalitie dat percentage opvoeren tot 120. Onderzocht zou nog worden voor wie dat zou gelden. Welnu, charitatieve kerstgedachten leefden bij alle fracties, maar toch het meest bij fracties die dat al in 2019 in plaats van 2020 willen laten ingaan. Kerstgevoel is best, maar niet overdrijven, vinden enkele fracties met rechtse streken. Zou het feit dat de onvolprezen fractieleider van FT en zijn trouwste kompaan Levent Helelespe geen kerstmuts wilden dit beeld bevestigen?

Lijkt het CDA lijkt met het terugstorten van geld dat niet is besteed voor hulpbehoevenden meer op Scrooge? Goed rentmeesterschap is weliswaar een christelijk pareltje, maar er zijn nog andere christelijke waarden en die hebben te maken met werken van barmhartigheid. Zou het erg cynisch zijn onze CDA-afgevaardigden dat eens uit te leggen?

Voor de komende week wens ik iedereen naar keuze een fijn, goed, gezegend of zelfs zalig Kerstmis!

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services