Live Live

Klaar? Af! - Sjaak Grosthuizen

Gepubliceerd: Zaterdag 01 september 2018 17:51

Klaar? Af!   -  Sjaak Grosthuizen

2018-09-01   

We gaan er weer tegenaan! Het nieuwe politieke jaar gaat weer van start na een nagenoeg alleen klimatologisch hete zomer. Onze politici schuiven vakantiebelevenissen zoveel mogelijk naar achteren om plaats te kunnen maken voor het serieuzere werk. Want er is wel degelijk werk aan de winkel!

2018-09-01   

We gaan er weer tegenaan! Het nieuwe politieke jaar gaat weer van start na een nagenoeg alleen klimatologisch hete zomer. Onze politici schuiven vakantiebelevenissen zoveel mogelijk naar achteren om plaats te kunnen maken voor het serieuzere werk. Want er is wel degelijk werk aan de winkel!

In de recesperiode kwam al een aantal zaken langs. Die waren opgemerkt door onze wakkerste volksvertegenwoordigers. Zij waren niet op de hoogte van zaken die juist tijdens het reces hun beslag dreigden te krijgen. Een alternatieve school op een plek waar je dat niet direct verwachtte en ten koste van het bouwbudget van de reeds bestaande scholen. Het waren een schoolbestuur en een bouw- en vastgoedonderneming die doodleuk kwamen melden dat zij concrete plannen hebben.

Nu mag je best tijdens het politieke reces doorgaan met zakendoen, maar natuurlijk niet met zaken waar lokale bestuurders bij voorbaat erg in geïnteresseerd zijn. Als dan ook nog blijkt dat er wel heel veel binnen de recesperiode en buiten het gezichtsveld van het stadsbestuur is bekonkeld, dan roept dat vragen op.

Niet elke lokale politicus vindt dat een goede reden om het reces dan ook maar enige tijd te onderbreken om dan gezamenlijk op te trekken tegen de onverlaten die juist de vakantieperiode van de moegestreden confidants populi uitkiezen om hun vuige plannetjes te etaleren. Slechts enkelen weten het nog op te brengen om vanuit zonovergoten achtertuin of vakantieadres via de media protest aan te tekenen of de verantwoordelijke schepenen om opheldering te vragen.

Welnu, onze politici zijn nu weer uitgerust en strijd belust. Zij zullen zich weer een heel politiek seizoen lang te weer stellen tegen hufterige en geldbeluste vastgoedhandelaren, die zich het liefst onttrekken aan enig toezicht op hun handeltjes, opdat de winstmarge optimaal kan blijven. Wie zich nog bedient van kreten als: zij mogen er best ook wat centen aan verdienen, laadt de verdenking op zich te spelen onder foute hoedjes. Vastgoedlui moet je behandelen zoals zij zelf hun klandizie behandelen. Kijk naar hun collega en grote voorbeeld de zilverrug gorilla die nu de VS naar onbestemde verten leidt. (Het gerucht gaat dat zelfs de dominantste gorilla’s tijdens het bekijken van zijn portret onrustig en angstig wegduiken. Slechts enkele dieren doen dan een wedstrijdje wie trekt de dominantste smoel?)

Bij Zwaag is een stuk ex-agrarische grond gekocht door een projectontwikkelaar. Hij wil er te zijner tijd bijvoorbeeld woningen op zetten. Een activiteit waaraan hij hoopt een paar centen te kunnen verdienen. Welnu alerte Hoornse politici: wie gaat bepalen hoeveel woningen er voor welke categorie bewoners zullen worden gebouwd? Of wordt dat een mengseltje van verschillende groepen? Wanneer gaat het college iets vertellen over informele gedachtewisselingen met deze firma?

Let op, op links lijkende fracties in de raad! Wordt deze grond binnen de stadsgrenzen eindelijk een helemaal vol gezet met woningen voor sociale minima of mag de doelgroep van enkele rechtse fracties daar neerstrijken? Niet elke fractie ziet graag zowel riant levende als moeizaam door het leven sukkelende burgers in dezelfde straat wonen Er valt dus heel wat te bevechten. Deze en nog meer zaken staan of komen op de agenda het komende jaar. Het gaat weer ergens om en zal de vurige wens van de huidige coalitie om maar te doen alsof elke fractie een beetje coalitie is stand houden in de komende gevechtsronden? Het is met politiek als met echte literatuur: hoe meer ellende, des te mooier de verhalen. Ik ben reuze benieuwd en ik hoop dat u dat ook bent.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services