Live Live

Laatste raadsvergadering Enkhuizen in het teken van geiten en vuurwerk

Gepubliceerd: Woensdag 19 december 2018 07:37

Laatste raadsvergadering Enkhuizen in het teken van geiten en vuurwerk

ENKHUIZEN - De raadsvergadering van dinsdag 18 december 2018 gaat de boeken in als de eerste en laatste raadsvergadering van dit jaar van burgemeester van Zuijlen. De vergadering stond met name in het teken van twee moties vreemd aan de orde van de dag.

 
Eén motie betrof een verbod op het houden van geiten, ingediend door de SP. Hierin verzocht de partij het College om zich in te spannen om de vestiging van een geitenhouderij aan de Elsenburg tegen te houden. En dit te doen door op zeer korte termijn een voorbereidingsbesluit te nemen voor het houden van geiten. Maar ook om bij gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland aan te dringen op een verbod of uitbreiding van bestaande geitenhouderijen. En dat dit verbod dan in een provinciale verordening van de provincie Noord-Holland opgenomen wordt.

Alleen Hotting van de CU/SGP vroeg zich af wat de meerwaarde van de motie was. Hij meende dat de aanvraag voor de geitenhouderij wettig en tijdig was ingediend. En ook meende hij dat de regio ruimschoots onder de normen van de toegestane luchtkwaliteit blijft.
De gezondheidsrisico's die een geitenhouderij dicht op een woonwijk met zich mee kan brengen was toch wat de raadsleden nagenoeg eensluidend voor de motie deed stemmen.

Onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) heeft dit inderdaad bevestigd. Er is een relatie nabijheid geitenhouderij en een verhoogde kans op longontsteking. De oorzaken zijn vooralsnog onbekend, nader onderzoek is nog nodig. Hoewel er bij sommige raadsleden ook twijfels waren over de al dan niet bewezen risico's, nam de raad het zekere voor het onzekere. Het risico dat kinderen, ouderen en personen met een lage weerstand de dupe worden woog zwaarder dan een nieuw bedrijf.

De andere motie betrof een aangepaste motie vreemd aan de orde van de dag door HEA aangaande vuurwerkvrije zones. De partij verzocht het college om onderzoek te doen op welke wijze in Enkhuizen beperkingen aan overlast van vuurwerk gerealiseerd kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld een vuurwerkvrije zone bij het Hertenkamp. Derrick Stomp (VVD) diende daarop ter plekke een mondelinge motie in om met het Hertenkamp als pilot van start te gaan. Beide moties zijn aangenomen. Alleen D66 stemde tegen beide moties.

Op diverse plekken in Nederland experimenteert men al met vuurwerkvrije zones zonder handhaving. De inwoners spreken elkaar dan zelf aan op de gemaakte afspraken

Whatsapp ons voor tips op 06-20509066  of mail de redactie op redactie@weeff.nl

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services