Live Live

Lijsttrekkers van Enkhuizen: Arnoud Hotting van Christenunie/SGP

Gepubliceerd: Maandag 12 maart 2018 09:54

Lijsttrekkers van Enkhuizen:  Arnoud Hotting van Christenunie/SGP

In de aanloop naar de komende verkiezingen presenteren de lijsttrekkers van de diverse politieke partijen uit Enkhuizen zich middels een interview aan hun kiezers.

Wat heeft je doen kiezen voor de politiek en wanneer is dat geweest?
In 2007 ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de politiek. Dat kwam doordat er destijds tekort mensen in de fractie waren. Dit zou een probleem hebben kunnen geven voor het voortbestaan van de partij. Ik ben daarom mee gaan draaien als steunfractielid. Dat heb ik zo’n tweeënhalf jaar gedaan en ben er daarna weer uitgeraakt.
De tweede periode is sinds 2014. Mijn maat Pieter wilde zich sterk maken voor zaken. Ik heb toen besloten om samen met hem politiek actief te worden. Naast mijn drukke bestaan als ondernemer en vader van vijf kinderen, zie ik het als mijn plicht om tijd vrij te maken voor de politiek. Alles staat met plichtsgetrouwheid en een goede steunfractie die achter je staat. Dat maakte waarom ik de stap durfde te maken.

Waarom ben jij lijsttrekker en niet een ander?
Pieter Heijkamp zou de lijsttrekker zijn. Hij is vorig jaar gestart als opvolger van Klaas Kooiman. Door ziekte en persoonlijke omstandigheden is hij uit het raadswerk gestapt. Er werd toen gekeken naar een opvolger. 

Theo de Geus heeft dit werk al 16 jaar gedaan en is net als Klaas Kooiman op leeftijd. We kunnen niet meer van hen vragen om dit werk nog vier jaar te gaan doen. Daardoor voelde ik dat ik het zelf moest gaan oppakken, als jongere generatie zijnde. De kennis van de ouderen nemen we mee en de vernieuwing van de jongeren, die is welkom.

Wat is je favoriete onderwerp in de politiek?
Openbare buitenruimte en woningbouw en dergelijke. Het komt uit mijn vak vandaan. Infrastructuur en oplossingen daarvoor, dat vind ik eigenlijk één van de mooiste punten van de politiek.
Grondgebied is mijn sterkste kant. Denk aan het kiezen tussen een nieuwe wijk aanbouwen of inbreidlocaties. Of dat het gaat over hoogbouw die de skyline van Enkhuizen zou veranderen. Als we het doel voor de stad niet uit ogen verliezen, dan kunnen we heel ver komen met elkaar.

Wat vind je het moeilijkste aan politiek?
Hoe krijg je de neuzen dezelfde kant op, dat is heel moeilijk. Hetzelfde geldt voor de inwoners, hoe krijg je deze betrokken? We praten er wel vaak over dat er meer betrokkenheid zou moeten zijn. Mijn agenda is druk, maar niet alleen mijn agenda is druk in Enkhuizen.
Hoe krijg je mensen nu zodanig bij elkaar dat alles functioneert als een samenleving met een bestuur dat daarop afgestemd is. Daar ga ik mij persoonlijk met behulp van de gehele partij voor inzetten. De energie die je er in zal stoppen zal veel zijn, maar de energie die je eruit haalt zal meer zijn. Stappen zetten vind ik moeilijk, want dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Wat maakt jouw partij anders dan de andere partijen?
Onze partij heeft een compleet eigen identiteit. Onze partij gaat uit van Gods woord, de bijbel. Van daaruit probeer je te leven, van daaruit probeer je ook politiek te bedrijven. Van daaruit nemen we onze verantwoordelijkheden en daarmee verschillen wij van de andere partijen. Die identiteit hopen we niet onder stoelen of banken te steken, want daarom zijn we een christelijke partij. En waar het met name omgaat is dat je de zaken die aan de orde komen naar eer en geweten behandelt. En als het dan gaat over verkiezingen bijvoorbeeld en we moeten beloftes doen die we niet kunnen waarmaken, dan doen we ze niet.

Wat is je belangrijkste verkiezingsitem en waarom?
Het ondersteunen van aanstaande of jonge ouders is één van de belangrijkste items. Er is beschikbare informatie voor deze mensen middels cursussen of via diverse instanties die betrokkenheid tonen in deze levensfase om stabiliteit te geven aan (aankomende) gezinnen. Het is wel een moeilijk iets. Maar ik denk dat daar één van de oorzaken ligt waarom er binnen de samenleving zo weinig vertrouwen is.
Ik vind het bijvoorbeeld onvoorstelbaar dat er reclame wordt gemaakt voor echtscheidingen. Besef dat je een onderdeel van de samenleving bent, een schakel. De samenleving kan jou als schakel niet missen. Als er veel urgenties worden afgegeven voor éénoudergezinnen, dan ontstaat er een krapte op de woningmarkt. Zeker voor de nieuwe generatie is dit belangrijk om te weten.

Hoeveel denk je waar te kunnen maken van de verkiezingsbeloften?
We willen positieve groei. Er zit op het moment meer overlap in de verkiezingsprogramma’s van de partijen. Door samenwerking kun je doelen bereiken zoals in het stukje zorg, woningnood, het uitbreiden van de werkgelegenheid of impulsen geven aan de ondernemer. Dit kan met een gezamenlijk bestuur dat voors en tegens baseert op de inhoud en dit voldoende beargumenteert.

Wat is je verwachting over het aantal te behalen raadszetels?
Ik hoop op twee zetels, dan kunnen we de knip maken tussen het maatschappelijke en het zakelijke deel. Dit zou echt wenselijk zijn. Vooralsnog: als we één zetel halen en we kunnen hiermee ons christelijk geluid laten horen op het stadhuis, dan is dat voor ons genoeg.

Jet Rood

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services