Live Live

Lijsttrekkers van Enkhuizen: Hans Langbroek van Het Enkhuizer Alternatief

Gepubliceerd: Dinsdag 13 maart 2018 10:02

Lijsttrekkers van Enkhuizen: Hans Langbroek van Het Enkhuizer Alternatief

In de aanloop naar de komende verkiezingen presenteren de lijsttrekkers van de diverse politieke partijen uit Enkhuizen zich middels een interview aan hun kiezers.

Wat heeft je doen kiezen voor de politiek en wanneer is dat geweest?
Dat is geweest in 1997 naar aanleiding van allerlei verkeersmaatregelen die niet genomen werden en die in de planning zaten om wel genomen te worden. Daar was ik het mee oneens. Ook was er in die tijd iets gaande rondom een verkeersplan uit 1996. Men wilde onder meer de stad in tweeën verdelen zodat je alleen via Noord of Zuid kon binnenkomen. Ik wilde daarover gaan meepraten. Ik heb toen diverse fractievoorzitters en raadsleden gebeld hoe zij dachten over die maatregelen. Er is weinig van dat plan gerealiseerd.
Ik ben destijds bij Jan Hart van het Enkhuizer Belang terechtgekomen. In 1997 ben ik lid van de steunfractie van deze partij geworden. Hier kon ik meepraten over zaken. Vervolgens ben ik in 1998 voor Enkhuizer Belang in de raadscommissies terechtgekomen. Ik had visies, daardoor was ik gemotiveerd om over die visies in debat te gaan. Als het uit je hart komt, van wat je werkelijk vindt, dan ben je sterker in een debat. Als je iets van een ander moet verdedigen dan ben je daar minder sterk in.

Waarom ben jij lijsttrekker en niet een ander?
HEA is ontstaan omdat ik uit mijn voormalige partij ben gestapt. Wij waren uit elkaar gegroeid omdat onze visies niet meer overeenkwamen. Samen met een drietal huidige partijgenoten ben ik toen als Fractie Langbroek verdergegaan. Langzaam ontstond toen het idee om een nieuwe partij op te richten rondom onze visies en dat werd Het Enkhuizer Alternatief.
Een groene partij, toekomstgericht. Ook op technologisch groen denken, zoals zonnepanelen en raamfolies om zonne-energie te gebruiken. Niet alleen voor de bloemetjes en de bijtjes. Een partij die staat voor de kernwaarden van het leven.
Ik zie ons als de rentmeesters van de aarde. Dan heb je te maken met alles dat leeft. En dat je als partij dan ook nog technologisch omhoog wilt, dat soort visies heeft niet iedereen in Enkhuizen. Omdat ik hier meer aandacht aan besteed, pakken anderen dit nu ook meer op. Dat soort zaken komen uit HEA voort en om die ideeën is HEA opgericht. Omdat ik de meeste ervaring heb om deze standpunten naar mensen toe en in debat te verwoorden, ben ik tot lijsttrekker gekozen. Daarnaast heb ik ook de meeste politieke ervaring binnen HEA.

Wat is je favoriete onderwerp in de politiek?
De groene technologie. Op dit moment, als je het lokaal betrekt, is het ook de fusie met de buren zodat je als gemeente meer slagkracht krijg. Ook het omhoog halen van de lokale economie is een speerpunt.
Toekomstgerichte economie voor Enkhuizen en de subregio (met Drechterland en Stede Broec), om dat uit te bouwen is belangrijk. Richten op behoud van werkgelegenheid, maar ook dat het niveau daarvan omhoog gaat.
Zorgen dat hier nog meer hoogkwalitatieve bedrijven naartoe komen en dat die willen blijven. Er zou meer geld verdiend kunnen worden aan deze innovatieve bedrijven. En het zou inhouden dat je de hele regio meteen ook opkrikt. Hiermee kun je ook goed geschoolde mensen bewegen om hier te blijven.
Er is nu een enorme braindrain gaande. Veel mensen die goed opgeleid zijn gaan gewoon weg omdat de arbeid die bij hun opleidingsniveau hoort hier gewoon onvoldoende aanwezig is. Dat drukt de hoogte van het gemiddelde inkomen, waardoor de bestedingen in bijvoorbeeld de detailhandel ook lager zijn.

Wat vind je het moeilijkste aan politiek?
Ik heb politiek nooit echt heel moeilijk gevonden. Je weet altijd wel wat te bereiken. Alleen de afgelopen vier jaar heb ik wel heel moeilijk gevonden. In mijn opinie heeft de grootste partij in de raad, die te groot was ten opzichte van de rest van de partijen, op zeer ernstige wijze de democratie belemmerd. Dat er uit weerzin tegen andermans ideeën niet meegedacht werd om hier iets mee te gaan doen. Op basis van het coalitiegetal werd elk debat hierbij doodgeslagen. Dit had ik nog nooit eerder meegemaakt.

Wat maakt jouw partij anders dan de andere partijen?
De toekomstgerichtheid. Iedereen praat wel over de toekomst, maar wij hebben hier een gerichte visie op. En niet alleen voor de komende vier jaar, maar voor een langere termijn. Dat is moeilijk, maar wij hebben wel een visie die die kant opgaat.
Wij willen deze regio omhoog krijgen. Als je het over economie hebt en over een gemiddeld opleidingsniveau of het gemiddelde inkomen van mensen en innovatie, dan praat je over langere periodes. Want ook huizenbouw willen wij innovatief, zoals met geowarmte. Daarin zijn wij sterker aanwezig dan de andere partijen. Dat blijkt ook uit door HEA ingediende moties. Tevens heeft het milieu sterk onze aandacht, zoals het schoon houden van schone grond. Milieu is niet alleen je leefomgeving schoon houden van onder meer chemicaliën en olie, maar ook andere levensvormen een kans geven om op een normale manier te kunnen bestaan. Daarin zijn wij unieker dan de andere partijen.

Wat is je belangrijkste verkiezingsitem en waarom?
De toekomstgerichte economie, dus die innovatieve bedrijven deze kant op halen. Hoe faciliteer je dit? Vraag het aan ze. We hebben steeds meer sterke punten zoals de infrastructuur (wegen naar Duitsland), dat kun je uitleggen. Ook de mogelijkheden tot het gebruik van glasvezel die hier voor bedrijven worden aangelegd maakt Enkhuizen aantrekkelijker voor bedrijven om zich te kunnen vestigen. Met de opkomende robottechnologie bij bedrijven als Monsanto, wordt het aantrekkelijker voor hoogopgeleiden om in Westfriesland te komen werken.
Dat neemt niet weg dat er hier voor lager opgeleiden altijd werk zal blijven en moeten blijven. Er is zoveel agrarisch- en productiewerk dat verricht kan worden. Maar ook aan schoonmaak-, schilder- en bouwwerkzaamheden zal altijd behoefte zijn.

Hoeveel denk je waar te kunnen maken van de verkiezingsbeloften?
Wat wij beloven is niet puur een kwestie van geld investeren, maar van de wil van anderen. En dat hangt af van de verkiezingsuitslag. Het enige dat heel duur is wat in het verkiezingsprogramma van HEA staat, is de nieuwe sporthal. Die zou ik het liefst op Immerhorn hebben staan, omdat je dan een heel sportpark multifunctioneel maakt. Dat zou betaald kunnen worden van het geld dat Provinciale Staten beschikbaar stelt bij een fusie met de gemeenten Drechterland en Stede Broec. Veel van onze plannen zijn gebaseerd op inzichten, op beleid maken. Wij maken innovatieve plannen.

Wat is je verwachting over het aantal te behalen raadszetels?
Ik heb werkelijk geen enkel idee. Ik weet niet of de ideeën van Het Enkhuizer Alternatief aanslaan bij mensen en of ze daar enthousiast voor kunnen worden. In mijn enthousiasme kan ik soms wat hoogdravend zijn. Dan krijg ik een poëtisch gevoel en dan zie ik mensen wel eens kijken en denken: ‘Twee benen op de grond, Langbroek.’ Hiermee raak ik mensen wel eens kwijt. Daar moet ik op letten. Ik ben mij daar wel bewust van.
Voor mij is het vanzelfsprekend. Ik ben vaak al langer met een onderwerp bezig maar anderen horen het veelal voor het eerst. De beginfase waarin bij mij iets ontspruit, daar waren de anderen niet bij.


Jet Rood

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services