Live Live

Lijsttrekkers van Enkhuizen: Jannie Aukes van Nieuw Enkhuizen

Gepubliceerd: Zondag 11 maart 2018 11:40

Lijsttrekkers van Enkhuizen: Jannie Aukes van Nieuw Enkhuizen

In de aanloop naar de komende verkiezingen presenteren de lijsttrekkers van de diverse politieke partijen uit Enkhuizen zich middels een interview aan hun kiezers.

Wat heeft je doen kiezen voor de politiek en wanneer is dat geweest?
Door mijn werk bij de gemeente Den Helder kom ik dagelijks in contact met politiek. Tijdens een bezoek aan ons stadhuis realiseerde ik mij, dat ik mij nooit verdiept heb in de politiek van mijn woonplaats. Uit gesprekken met mensen die lokaal in de politiek zitten, merkte ik dat het wel mijn interesse heeft. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er veel onvrede heerst over hoe de dingen in Enkhuizen gaan. Zowel burgers als ondernemers klagen.
Misschien is het iets wat bij Enkhuizen hoort. Tenslotte hebben we ook veel kerkgemeenschappen, maar ik denk dat het ook anders kan. Waarom mijn kennis niet inzetten voor deze gemeente, waar ik al vanaf 1980 woon. Mijn roots liggen in Rotterdam, waar ik ben geboren en opgegroeid. Ook heb ik nog een paar jaar in Amsterdam gewoond.

Waarom ben jij lijsttrekker en niet een ander?
Ik bleek de enige geschikte kandidaat die in aanmerking kwam voor het lijsttrekkerschap. Na stemming is dit zo besloten tijdens de ledenvergadering. Zelf denk ik dat de keuze is gemaakt op basis van mijn kennis van gemeentefinanciën.
Mijn voornaamste taak in mijn huidige baan bij de gemeente Den Helder is de coördinatie van de Planning en Control producten. Mijn rol is om te zorgen dat iedereen zijn aandeel levert. Voorts zorg ik ervoor dat het Managementteam (MT), het college, de auditcommissie en de raad deze gegevens op tijd ontvangen.
Andere taken die onder mijn verantwoordelijkheid vallen zijn het uitleg geven over de verstrekte gegevens en de technische toelichting verzorgen voor de raad over de resultaten. Maar ook maak ik college-adviezen en raadsvoorstellen van Planning en Control producten. Ik ben nu bezig met de jaarrekening.
Hiervoor ben ik 10 jaar business controller geweest in Diemen. Daar werkte ik voor wat wij noemen, de harde sector. Ik werkte met de mensen van Infra, de werf, het projectenbureau, milieu en vergunningverlening. De berekeningen en onderbouwingen van onder meer bouwleges, afvalstoffenheffing en rioolheffing kwamen via mijn bureau. Mijn kennis is daardoor vrij breed.

Wat is je favoriete onderwerp in de politiek?
Uiteraard is dat financiën. Doordat ik jaren lid ben geweest van een projectenstaf heeft grondexploitatie mijn extra aandacht. Een projectenstaf bewaakt alle grote investeringen die in een gemeente lopen. Dan kan variëren van het bouwen van een brede school tot een grondexploitatie van 1200 woningen.
Een projectenstaf volgt alle grote exploitaties, ook waar de gemeente zelf geen grote rol in speelt. In Diemen was dat de ontwikkeling van Holland Park (een grachtenwijk in gewezen kantoorpanden) dat door een groot ontwikkelbedrijf wordt gedaan. Je moet als gemeente op tijd kunnen faciliteren en dat bewaken.

Wat vind je het moeilijkste aan politiek?
De dubbele agenda’s, het niet open met elkaar omgaan. Mijn advies is altijd: zorg dat je helder bent, dan kweek je vertrouwen. Op je vraag of ik een ervaring kan delen wat betreft dubbele agenda’s: ‘Vanuit mijn werkervaring mag ik niets delen omdat ik daar een integriteitsverklaring voor heb moeten tekenen. Die verklaring houdt een gedragscode en geheimhoudingsplicht in waardoor ik niet vrij ben om over bepaalde zaken te mogen praten.’

Wat maakt jouw partij anders dan de andere partijen?
Ik heb bewust gekozen voor een lokale partij en niet voor een landelijke partij. Die keuze heb ik gemaakt omdat ik geen landelijke politiek wil uitrollen met een lokaal sausje erover. De leden van de partij die politiek links, rechts of in het midden staan, vertegenwoordigen van alles wat (burger of ondernemer) en zijn daarom een goede vertegenwoordiging van Enkhuizen.

Wat is je belangrijkste verkiezingsitem en waarom?
De gemeente willen het recreatiegebied opknappen. Niet iedereen houdt van zwemmen in het IJsselmeer. De uitbreiding van ons zwembad met een buitenbad is daarom belangrijk. Ooit zijn er zesduizend handtekeningen opgehaald met de wens om een buitenbad te realiseren. Het is de vraag of de verbouwing van het huidige zwembad met een aquaspraypark, dat nu is opgenomen in de plannen, voldoende is. Ik verwacht dat met de uitbreiding van het zwembad de exploitatie verbetert en dat het de investering meer dan goed maakt.
Het blijft lang stil rondom het REZ. Ik volg de ontwikkeling en heb tot nu toe alleen een bestemmingsplanwijziging gezien. In juni 2017 heeft Erik Struijlaart in een nieuwsbrief gezegd dat onder andere het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst in voorbereiding is. Dit roept vragen op, want blijkbaar was die er toen nog niet. Het bedrijf dat toen genoemd werd is opgericht in juni 2016 met één persoon in dienst. Het geld zit niet in deze BV, dat zit in een Holding die ook in juni 2016 is opgericht, met ook één persoon in dienst. Inmiddels zijn er nu op het adres van inschrijving in totaal vijf bedrijven ingeschreven, waaronder een bouwbedrijf. Het klinkt niet erg solide.

Hoeveel denk je waar te kunnen maken van de verkiezingsbeloften? 

Zoals elke deelnemende partij maak je een top 10 van dingen die je wil. Heel realistisch is het, als je de komende jaren maximaal drie kunt waar maken. Tenslotte heb je te maken met een democratisch stelsel en heb je niet alleen voor het zeggen.

Wat is je verwachting over het aantal te behalen raadszetels?
Dat is moeilijk te beantwoorden. In ieder geval meer dan we nu hebben, want zoals je weet heeft het laatste raadslid zijn zetel meegenomen.

Jet Rood

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services