Live Live

Lijsttrekkers van Enkhuizen: Rob van Reijswoud van de VVD

Gepubliceerd: Vrijdag 09 maart 2018 11:29

Lijsttrekkers van Enkhuizen: Rob van Reijswoud van de VVD

In de aanloop naar de komende verkiezingen presenteren de lijsttrekkers van de diverse politieke partijen uit Enkhuizen zich middels een interview aan hun kiezers.

Wat heeft je doen kiezen voor de politiek en wanneer is dat geweest?
Ik ben 22 jaar geleden vanuit volledige overtuiging voor een gemeente gaan werken omdat ik iets wilde gaan doen voor de maatschappij. Het is altijd zo geweest dat wanneer je gemeenteambtenaar bent, je niet gelijktijdig bezig kunt zijn met gemeentepolitiek in dezelfde stad. Dat is wettelijk niet toegestaan.
Toen ik na in de gemeente Enkhuizen te hebben gewerkt in 2009 in Lelystad ging werken, kreeg ik de kans om wel in de Enkhuizense politiek actief te worden. Ik werd toen door mensen in mijn omgeving benaderd. Men wist dat ik er oren naar had. Maar als je vervolgens direct na het beëindigen van je ambtelijke functie in de politiek stapt, dan krijg je de voorstellen ter beoordeling op tafel onder ogen waaraan je zelf nog als ambtenaar gewerkt hebt. Dit leek mij niet handig. Ik heb toen heel bewust gekozen om een periode over te slaan. In 2013 ben ik toen opnieuw bij de fractie van de VVD binnengelopen en heb gezegd: ‘Er zijn ondertussen vier jaar voorbij, wat zullen we eens doen?’ De reactie was: ‘Wat fijn dat je er bent, ga zitten dan gaan we aan het werk.’ En voor ik het wist stond ik op de lijst en zat ik in de gemeenteraad. Sneller dan ik zelf verwacht had.

Waarom ben jij lijsttrekker en niet een ander?
Iemand moet het doen. Het lijkt een hele eervolle baan, maar het komt er vaak op neer dat het een soort corvee is. Je moet ertegen kunnen om altijd het aanspreekpunt te zijn. Dat vindt niet iedereen even leuk, ikzelf zit er ook niet altijd op te wachten. Daarnaast heb je als lijsttrekker een hele riedel aan overleggen binnen de gemeente erbij in diverse commissies als agenda- en werkgeverscommissie, maar ook het presidium. Voor je het weet heb je buiten je raadswerk, je politieke werk om, doedingen erbij die geregeld moeten worden om de gemeenteraad goed te kunnen laten functioneren. En die komen automatisch terecht bij de fractievoorzitter.
Dat is op een gegeven moment ook een beetje de reden geweest voor de rolwisseling tussen Derrick Stomp (nummer 2 op de lijst) en mij. Hij heeft dit een aantal jaren gedaan en op een gegeven moment gezegd: ‘Mijn tijdsbesteding laat dit niet meer toe, ik stop ermee.’ Ik heb toen het stokje van hem overgenomen.

Wat is je favoriete onderwerp in de politiek?
De manier waarop we het raadswerk doen vind ik interessanter dan de onderwerpen waarover we het hebben. Ik denk dat het een stuk beter kan als we meer naar elkaar luisteren, meer met elkaar het gesprek aangaan om van elkaar te leren.
Mensen reageren soms vanuit dogmatische standpunten als: ‘het is beter dat we als gemeente zelf dingen doen dan wanneer we het aan de markt overlaten’ of ‘er moet minder geld naar de minima’. Het zijn veelal standaard uitspraken die je mensen heel snel hoort roepen. Die uitspraken moeten wel ergens op gebaseerd zijn, een onderbouwing hebben.
In de commissie, die bedoeld is om gewoon te verkennen waar iets over gaat, roepen mensen in de eerste termijn al wat zij er als fractie van vinden. Als je meteen het eerste moment dat je voor de microfoon zit en in de openbaarheid begint te roepen dat je ertegen bent, dan kun je er met goed fatsoen nooit meer voor zijn. Dat is een beetje jammer. Dan is de discussie daarna ook niet echt meer nuttig.
Door eerst met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren (commissieleden en wethouders) houd je gewoon de mogelijkheid open om van mening te veranderen. Men lijkt het raar te vinden dat je van mening verandert. Maar misschien zijn daar wel hele goede redenen voor. Misschien keek je er eerst op de ene manier tegenaan en blijkt achteraf dat het toch beter is om het op een andere manier te doen.

Wat vind je het moeilijkste aan politiek?
Ik heb politiek wel een paar keer moeilijk gevonden. Het is voorgekomen tijdens een felle discussie dat ik het gevoel kreeg dat de betrokken persoon mij niet in mijn rol als volksvertegenwoordiger aansprak, maar mij als persoon. Dat komt dichtbij en dat raakt mij dan ook. Ik vind het moeilijk als ik op die manier als persoon word aangevallen.

Wat maakt jouw partij anders dan de andere partijen?
Ik kan dan het beste terug gaan naar waarom ik me bij de VVD heb aangesloten. De VVD is een bijzondere partij. Zij is oud. We bestaan al zeventig jaar en hebben al die jaren gewerkt vanuit een beginselprogramma. Dus waar confessionele partijen zeggen: ‘Wij baseren ons op de bijbel’, heeft de VVD vijf beginselen vastgelegd in een beginselprogramma dat altijd de basis is voor alles wat daaruit voortvloeit aan verkiezingsprogramma’s of wat dan ook. Dat begint met twee belangrijke waarden: vrijheid en verantwoordelijkheid. En dat zijn twee dingen die mijzelf ook heel erg aanspreken en voor mij persoonlijke waarden zijn. De andere drie zijn verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.
Dat is wel iets wat de VVD onderscheidt van andere partijen, dat je los van wat we vinden over issues die nu actueel zijn ook in redelijke mate zult kunnen voorspellen hoe wij gaan reageren op dingen die nu nog niet bekend zijn. Maar die over 4 jaar een besluit gaan vragen omdat we dan ook weer teruggrijpen naar wat onze beginselen zijn.
De efficiency van het ambtelijk apparaat bijvoorbeeld is voor de VVD heel belangrijk. Anders is het sociaal niet rechtvaardig dat je mensen geld uit hun portemonnee haalt en daarvoor niet teruggeeft waar ze als burger eigenlijk wel recht op hebben.

Wat is je belangrijkste verkiezingsitem en waarom?
VVD Enkhuizen is een onderdeel van VVD West-Friesland en actief in zeven Westfriese gemeenten. Eerder waren we nog aparte afdelingen. Nu kunnen we met een regionaal verkiezingsprogramma gaan werken. Dan ben je naar de kiezers toe duidelijk waar wij voor staan.
We hebben een aantal zaken in het verkiezingsprogramma die regionaal zijn, maar daarnaast heeft ieder lokaal team de ruimte om zijn eigen punten erbij te schrijven.
Het gebied van mobiliteit, wonen en economie doen we regionaal. Lokaal voor de gemeente Enkhuizen hebben we vier onderwerpen bij de kop genomen. Eén ding waar we heel graag iets mee zouden willen zijn diverse plekken in de binnenstad die nog niet ontwikkeld zijn, maar die dat wel verdienen. We krijgen regelmatig van mensen terug dat de gemeente eerder aangeeft wat er allemaal niet klopt en niet kan, dan dat ze hulp krijgen om er wel wat moois van te maken.

Hoeveel denk je waar te kunnen maken van de verkiezingsbeloften?
Ik geloof niet zo sterk in ‘verkiezingsbelofte’. Vaak zie je dat die beloften niet nagekomen kunnen worden, en dat wekt ergernissen op. Daarom snap ik jouw vraag heel goed. Als VVD beloven wij daarom vooral dat we ons in zullen zetten voor de punten uit ons verkiezingsprogramma, en beloven we dat we trouw zullen blijven aan onze beginselen en principes. En veel dingen die wij willen, zijn niet over 4 jaar af. Daar zal meer tijd overheen gaan, maar daar moet je nu al mee beginnen. Een voorbeeld is de vernieuwing van de N302. Daar zijn wij jaren geleden als partij al mee aan het werk gegaan, en nu ligt hij er bijna. Zo zal het met onze wensen over het spoor, de dijk naar Lelystad en de woningbouw ook gaan. Wij zitten hier niet voor de snelle winst.

Wat is je verwachting over het aantal te behalen raadszetels?
Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de uitslagen beïnvloed wordt door de landelijke perikelen op dat moment. Het enige waar ik nog een beetje aan durf vast te houden zijn de statistieken. In alle jaren dat de VVD hier in de gemeenteraad heeft gezeten heeft zij één keer één zetel gehad en één keer drie (samen met D66). Verder hebben we altijd twee zetels gehad. Ik ga er dus gemakshalve vanuit dat we twee zetels gaan halen. Drie zou geweldig zijn en vier helemaal, maar ik denk dat twee zetels realistisch is.


Jet Rood

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services