Live Live

Luijckx en Struijlaart, wethouders van Enkhuizen

Gepubliceerd: Vrijdag 16 maart 2018 10:37

Luijckx en Struijlaart, wethouders van Enkhuizen

Hoe zal het de wethouders vergaan na de verkiezingen? Onze verslaggever vroeg vroeg hen onder meer naar hoe zij zich op de verkiezingen voorbereiden, of ze hier zouden willen wonen en hun visie op het dualisme.

Hoe bereid je je voor op de gemeenteraadsverkiezingen, gezien dat jullie aanstelling hiervan afhangt?
Luijckx: Als de stad je lief is, denk je wel na over wat er in de stad aangepakt zou kunnen worden. Maar alles wat ik hier doe, staat los van de verkiezingen. Ik sta er open en vrij in.
We zijn hier gekomen op verzoek van de raad van de gemeente Enkhuizen. Het is aan hen of ze met ons door willen gaan of niet. Maar ook of ik doorga, of Erik, of wij samen. Dat is een hele prettige positie. Ik vind het zo leuk om hier te werken en als het op andere manier afloopt ben ik weer blij met de andere dingen die ik ga doen.

Struijlaart: Van meet af aan hebben Dorus en ik gezegd dat we hier voor Enkhuizen zitten. Enerzijds is de verkiezing spannend, er komen toch weer nieuwe raadsleden. Ik verwacht niet dat wij 22 maart meteen aan de kant geschoven zullen worden. Er zullen coalitieonderhandelingen plaatsvinden en dat is goed, zo hoort het ook.
Feitelijk maakt deze verkiezingstijd voor ons voor het werk niets uit, wij gaan gewoon door met ons werk. We hebben tot nu toe het tempo erin gehad met een aantal zaken in de stad, zowel Dorus als ikzelf vanuit mijn portefeuille. Nu gaat dit iets langzamer omdat het even afwachten is hoe het straks zal gaan met de nieuwe raad en coalitie.

De nieuwe gemeenteraad kiest zijn wethouders, waar hoop je op?
Luijckx: Je hoopt dat je door mag gaan en je taken af kan maken en nieuwe dingen op de rails mag zetten. Maar als een ander dat ook kan doen, dan hopen wij dat de lijn die wij ingezet hebben met de raad ook verder ingezet zal worden.

Struijlaart: We zijn hier driekwart jaar, bijna een jaar geleden begonnen. We hebben ontzettend mooie onderwerpen gehad om onze tanden in te zetten. Ook om taken op te lossen die al wat langer doorsleepten zoals de Drom, waar nu een punt achter gezet is. Maar we hebben nog een aantal andere mooie ontwikkelingen zoals rondom de havens, de Zilverstraat en de Bierkade. Er zijn een aantal projecten die we net opgestart zijn en het zou mooi zijn om er nog wat tijd aan te plakken om deze werkzaamheden voort te zetten.

In de wandelgangen heb ik gehoord dat jullie hier wel zouden willen wonen, klopt dit?
Luijckx: Er woont nog een zoon thuis die zwaar gebonden is aan zijn Edam. Dat is een beperkende factor. In deze stad zou je zo kunnen wonen, zo verschrikkelijk mooi om er te zijn. Maar zoals het er nu voor staat zou het niet kunnen. Daarnaast zit ik in mijn pensioen en heb een sociaal leven opgebouwd in Edam. Ik zou hier wel een nieuw sociaal leven kunnen opbouwen, maar ik verlies ook een sociaal leven. Als ik wat jonger zou zijn zoals Erik, dan lag de situatie toch wel anders.

Struijlaart: Voor mij ligt het iets dichterbij. Mijn jongste dochter gaat nu naar de middelbare school. Het zou een mooi moment zijn om over te stappen. Er is hier een geweldig goede middelbare school, dus dit zou een unieke kans bieden.
Daarnaast zit ik ook wat makkelijker met mijn huisvesting. Ik heb nog twee volwassen jongens thuis, maar die zouden ook op zichzelf kunnen gaan wonen. Wat mij betreft is het wel een serieuze optie om als er een periode aan vastgeplakt wordt om naar Enkhuizen te verhuizen.

In het dualisme is de wetgevende macht (de raad) gescheiden van de uitvoerende macht (het college). Dit jaar bestaat het dualisme 16 jaar, dit is vier raadsperiodes. Vinden jullie het dualisme een verbetering ten opzichte van het monisme?
Luijckx: Ik heb het monisme nog meegemaakt. Dan besloten de wethouders mee met het raadsbesluit. Dat zou in ons geval, in dit stadium, echt niet kunnen. We zijn binnengehaald om dit op een andere manier vorm te geven. In dat opzicht is het dualisme goed. En het is nadrukkelijk nu ingegeven dat de wethouders gaan uitvoeren datgene wat de raad heeft bepaald. Dat is heel zuiver. Als ik zou moeten meestemmen over iets wat ik eigenlijk niet zou zien zitten en de raad zou zeggen dat je dat toch moet gaan doen, dan zit daar wel een frictie.
De loskoppeling raad en college is prima, maar ik denk toch dat er zaken nog vele malen beter kunnen omdat er nog altijd wel een lijntje is hoe je dingen moet inkleuren als wethouder richting politieke partijen. En dat zou eigenlijk niet moeten maar dat gebeurt gewoon wel.

Struijlaart: Ik heb zelf alleen het dualisme meegemaakt. Ik ben pas politiek actief geworden na 2002 en merkte in die begintijd dat men nog wel erg moest wennen aan het dualisme. Maar in de loop der jaren zie ik wel heel veel voordelen. Het ultieme voorbeeld is nu zoals wij als wethouders met een groep partijen werken in plaats dat je vanuit je achterban hier zit.
Het ultieme dualistische stelsel hebben we in Enkhuizen. De raad stelt kaders, wij voeren uit. Andersom, als Dorus en ik bruisen van de ideeën proberen we daar ook vorm aan te geven en deze aan de raad over te brengen. Daar zitten wel eens complexe factoren ten aanzien van de aansluiting.
Een voordeel is dat wat je ook als voorstel indient als college, je de raad laat meedenken en zijn eigen beslissingen laat nemen. Er ligt nog wel een uitdaging voor een volgende periode om te kijken hoe we lijntjes kort kunnen houden met al die partijen. En ook hoe we met elkaar in gesprek blijven voor de toekomst van de stad over opgaven als het sociaal domein of andere opgaven als woningbouw en economie.

Proef ik hieruit dat jullie vinden dat er te weinig debat plaatsvindt in de raadszaal?
Luijckx: Dat debat vindt wel plaats. Maar wat je in de algemeenheid bij raden ziet, en nu zeg ik misschien iets gevaarlijks, is dat men zich wel eens verliest. Je hebt een hoofdzaak, die verdedig je. Maar er kan soms een wending ontstaan naar een bijzaak en die wordt dan heel groot opgeblazen.
Ik vind dat je als raad, maar ook als college, die hoofdzaak moet blijven zien. Het mag eigenlijk niet struikelen op de bijzaken. Dat heeft te maken met structuren zoals het gemeentelijk bestel is opgebouwd.

Struijlaart: Het debat op zich gaat goed. Maar wat je wel merkt, wat Dorus al aangeeft als algemeen probleem, is dat de rol, taken en de verantwoording van gemeenteraadsleden veel zwaarder is geworden in de afgelopen 10 tot 25 jaar. Decentralisaties zijn erbij gekomen, de zorg, het hele sociaal domein als het gaat om mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Hier moet je als raadslid wel heel veel tijd in investeren. En dat geld voor alle raadsleden in heel Nederland.

Wat zijn je ervaringen tot nog toe met de gemeenteraad?
Luijckx: Ik vind deze raad ondanks de verscheidenheid heel eendrachtig en solidair. Het is bijna een tegenspraak, maar ik denk dat de raad verschillen kan slechten. We hebben niet voor niets zoveel partijen in de raad, die denken niet voor niets een bepaalde richting op. Maar als het erop aankomt, echt op aankomt, dan kan men elkaar vinden. Er mogen dan wel verschillen zijn, maar daar zit geen venijnige stellingname onder. Dat vind ik een enorme verworvenheid in Enkhuizen. Het is hier prettig werken.

Struijlaart: Ik zie hier dat raadsleden met hart en ziel voor de stad staan. Daar past ook een diversiteit in. Tien partijen is wel heel erg veel, dat maakt het niet altijd even eenvoudig in het totale functioneren van de raad. Dat maakt ons niet uit, maar daar heeft de raad zelf meer mee van doen. We mogen best wel eens wat steviger met elkaar in de onderwerpen duiken om te zorgen dat we de stad beter maken.

Wat heb je voor je gevoel nog af te maken mocht het werk eindigen na de verkiezingen?
Luijckx: Er zijn nog een aantal dingen die spelen, ook landelijk. Zaken die het milieu aangaan, ‘Hoe gaan we de toekomst in zonder gas?’
Het gaat ook om hoe we als gemeente Enkhuizen omgaan in Westfriesland met het zicht op een goede duurzaamheid en goede milieucomponenten. Dat kun je als gemeente niet alleen, daar heb je elkaar voor nodig. Maar het zijn wel opgaven die er de komende jaren toe doen. En ik merk dat dit steeds meer op de agenda’s komt te staan.
Ik kan mij nog herinneren dat we het in Edam/Volendam hadden over het milieubeleid en dat waren dan twee A4’tjes. Ik praat nu over 12, 13 jaar geleden. Dat zijn nu wat dikkere pakken geworden omdat er aan veel meer voorwaarden moet worden voldaan.
Verder is er in Nederland nog te weinig zicht op hoe we met de afvalscheiding zouden moeten omgaan. Er zijn partijen die zijn voor afvalscheiding voor de inzameling, andere partijen zijn voor afvalscheiding na de inzameling. Hier zou in de toekomst meer eenduidigheid in kunnen komen.
In Enkhuizen is het sociaal domein heel goed geregeld. We kunnen enorme stappen voorwaarts maken om steeds meer te verfijnen. Maatwerk voor de mensen die vaak in een kwetsbare positie zitten.

Struijlaart: We hebben hier prachtige stadsontwikkelingen zoals de Zilverstraat, een pareltje in de binnenstad. Of het betonningsgebouw, het rijksmonument, wat er nu nog gewoon niet mooi genoeg uitziet. Daar zou ik graag nog flinke stappen mee willen zetten.
Qua bedrijvigheid in de binnenstad zie ik dat de winkels het in de binnenstad niet altijd even makkelijk hebben. Dat moeten we met elkaar beter organiseren. Daar zou ik ook graag mijn tanden in zetten. Tevens de economie in algehele zin, dus ook op de bedrijventerreinen.
Op Krabbersplaat bijvoorbeeld, daar zitten nautische bedrijven die ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad. Die bedrijven hebben veel last van de golfslag. Er zou een luwtedam moeten komen. Dat soort onderwerpen zou ik graag nog willen afmaken.
Maar er zit nog veel meer in het vat. Zaken waar ik nog niets over kan zeggen, maar die er wel aan zitten te komen. We gaan de stad nog mooier maken als we de kans krijgen.

Wat zou je eventuele nieuwe wethouders en raadsleden willen meegeven?
Luijckx: Strijd in dialoog met elkaar.

Struijlaart: We zorgen dat er een goed overdrachtsdossier zal zijn, mocht het zover komen. Dat de informatie wordt overgedragen om een project zo goed mogelijk voort te zetten, gedeeld wordt. Uiteindelijk zou een inwoner van Enkhuizen niet mogen merken welke wethouder er nu wel of niet zit.
We moeten denken aan de toekomst, zorgen voor onderbouwing van de stukken. Mocht het ons niet gegeven zijn om nog een periode door te gaan, dan zullen we de nieuwe wethouders helemaal bijpraten over de kansen die er nog zijn.
De raadsleden en toekomstige raadsleden zou ik willen meegeven: ga zo door en houd die passie voor de stad vast. Zorg dat je bij je taken blijft en ga niet op de stoel zitten van de ambtenaar of bestuurders. Wij als wethouder gaan ook niet op de stoel van de ambtenaar zitten.

Jet Rood

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services