Live Live

Meer mensen in aanmerking inomensondersteuning

Gepubliceerd: Dinsdag 04 december 2018 22:53

Meer mensen in aanmerking inomensondersteuning

HOORN – Het college van B&W van Hoorn wil meer mensen met een laag inkomen ondersteuning geven. Bedoeld worden de mensen met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen. Voorgesteld wordt ook om onderzoek te laten plegen om inzicht te krijgen van de (verborgen) armoede en armoedeval. Het onderzoek zal €80.000,- kosten. Voor de ondersteuning zal € 363.000,- moeten worden uitgetrokken. Het college vraagt advies.

Een aantal fracties zien weinig in dit voorstel. De Realistische Partij, CDA, Hoorn Lokaal, ChristenUnie en VOCHoorn hebben bezwaar tegen het verhogen van 115% naar 120 % en het gebruiken van reserves innovaties sociaal domein. Ook wordt gezegd dat het onderzoek eerst gedaan moet worden en dat daaruit wel duidelijk kan worden of de te ondersteunen groep dit nodig heeft.

Naast de coalitiepartijen zijn ook HOP en PvdA voor. Er op diverse terreinen van het sociale domein in de afgelopen jaren geld overgehouden. Dat geld moet nu uitgegeven worden voor de doelgroepen waarvoor het bestemd is. De VVD is eigenlijk tegen het voorstel, maar omdat zij dit voorstel in de coalitie hebben geaccepteerd, zal zij niet tegenstemmen.

Wethouder Kholoud Al Mobayed maakt duidelijk dat dit geld bedoeld is voor mensen met een dusdanig laag jaarinkomen, dat zij geen mogelijkheden hebben om hun leven een beetje prettig in te richten. De plannen over hoe het geld precies zal worden besteed, zullen nog aan de raad worden voorgelegd.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services