Live Live

Moties en amendementen

Gepubliceerd: Dinsdag 10 juli 2018 19:11

Moties en amendementen

HOORN – Tijdens de laatste Hoornse raadsvergadering over de kadernota zijn enkele amandementen en een flinke hoeveelheid ingediend.

Amendementen handelden over:
Het bedrag van € 218.000,- dat in 2017 niet is uitgegeven te zetten boven op het bedrag dat voor 2018 beschikbaar is;
Extra geld uittrekken voor het opknappen van de Poolster;
Extra geld voor bevordering sportdeelname;
Verbeteren schulddienstverlening;
Bestrijding eenzaamheid.
 
Moties gingen over:
Gratis parkeren bij ijsbaan;

Behoud belastingdienst in Hoorn;

Activiteiten om relatieproblemen te voorkomen;
Startersleningen;

Doorgaan met plannen flexwoningen;
Subsidie voor energiebesparende maatregelen;

Project Stand-By ook in de Grote Waal;
Nieuw beleid voor woonwagenbewoners;

Subsidiëren van infraroodverwarming.


De wethouders beantwoordden de gestelde vragen en brachten adviezen over de amendementen en moties. Een flink deel van de moties kregen een ondersteunend advies mee, terwijl andere werden ontraden. Zo werden de moties over flexwonen, eenzaamheid en gratis parkeren bij ijsbaan ontraden. Overigens wordt op de vraag over de bestrijding van de zeer schadelijke Japanse duizendknoop medegedeeld dat Hoorn zoekt naar de beste manier om deze moeilijk te bestrijden plant aan te pakken.


 Voorts ging de raad over tot stemmen. De amendementn over de schuldenproblematiek en eenzaamheid werden weggestemd. De moties over de relationdersteuning en het verzoek een vergadering over het flexwonen te organiseren werden ingetrokken. De moties over flexwonen en het parkeren bij de schaatsbaan haalden de stemming

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services