Live Live

Onvoorziene zaken - Jet Rood

Gepubliceerd: Zondag 12 mei 2019 21:59

Onvoorziene zaken - Jet Rood

Zienswijzen, procedures, wetten en regelgeving maken dat er veranderingen in de samenleving kunnen plaatsvinden. Of deze veranderingen altijd terecht zijn en ten goede komen aan diezelfde samenleving is vaak afwachten. Dit kregen het college van burgemeesters en wethouders en de raad van Enkhuizen stevig onder de neus gewreven inzake het ontwikkelen van het Recreatieoord Enkhuizer Zand (REZ).

De gemeente Enkhuizen kreeg opdracht vanuit de provincie Noord-Holland om het vlekkenplan zoals dit voorgelegd was vanuit de gemeente, aan te passen naar de ideeën die de provincie daarbij voor ogen had. Enkhuizen ging deze lijn volgen en wordt nu vervolgens teruggefloten door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vanuit Den Haag. Want blijkt nu, de opzet van De Stichting Rijksmuseum Het Zuiderzee Museum (ZZM) komt in gevaar.

Het uitzicht over het water vanuit het museum zou ernstig belemmerd gaan worden door de planning van zo’n honderdtachtig vakantiehuisjes, waaronder villa’s van negen meter hoog. Deze zouden op strekdammen komen die tot ver in het water zouden reiken. Acht van de negen politieke partijen vonden het in den beginne niet nodig om de vinger aan de pols te houden rondom de ontwikkelingen van het REZ. Belangrijke termen als ‘go-no go’ werden gebezigd, maar men had geen idee waarover men besliste. Ze gaven de mogelijkheid uit handen om zelf actief betrokken te blijven bij de ontwikkelingen van het project. Indien het ministerie niet had ingegrepen, zou Enkhuizen straks met een enorme strop in plaats van met een vooruitgang zitten.

Het gesteggel over geld begint voor de mens een behoorlijke aderlating te worden. Men wilde het REZ verbouwen om mensen te bewegen naar Enkhuizen te komen. Dat zou in dit geval voor het ZZM een terugval betekenen. Want ja, als je op een dijkje bij het IJsselmeer staat en je kijkt tegen strekdammen met woningen op in plaats van over zee…. Zelf zou ik daar niet veel aan vinden. De “ museale beleving” is dan verdwenen. Dit vindt het ministerie ook, zo blijkt. Dus het is uiteindelijk maar goed dat zij ingrijpen.

De hamvraag is: ‘Waarom is er geen rekening gehouden met het feit dat het ZZM een Rijksmuseum is?’ Dit is niet af te wimpelen op de gemeente Enkhuizen, maar eerder op de Provincie die hier toch zeker van op de hoogte moet zijn geweest. Een Rijksmuseum is een beschermd museum waaraan voorwaarden verbonden zijn om dit te mogen zijn. Het wordt eigenlijk als iets kostbaars gezien. Het is toch wel enigszins vreemd dat er met dit gegeven in de verste verte geen rekening gehouden blijkt te zijn.

Het museum kent een lange bestaansgeschiedenis. In 1948 werd het Zuiderzeemuseum opgericht om de visserijcultuur rond de voormalige Zuiderzee vast te leggen. Tegenwoordig richt het Zuiderzeemuseum zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van het Zuiderzeegebied. Centraal hierin staan de thema’s water, ambacht en gemeenschappen. S.J Bouma maakte in 1947 een eerste ontwerp (1) voor het Buitenmuseum. In 1983 werd deze voor het publiek geopend. (1 https://bit.ly/2H9tiYy )

Geschiedenis heeft op diverse gebieden een belangrijke rol in de huidige ontwikkelingen. Door het vastleggen van gegevens of laten zien hoe het leven vroeger was, krijgt de mens inzichten aangereikt. Het is de bedoeling om iets met deze inzichten te doen. Mijns inziens moet het altijd ten goede zijn van al dat leeft. Het is daarom ook zeer zeker van belang dat de groene, ecologische IJsselmeerkust wordt beschermd.

Eigen foto.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services