Live Live

Opmeer niet blij met vernieuwingen A.C. de Graafweg

Gepubliceerd: Maandag 25 februari 2019 10:50

Opmeer niet blij met vernieuwingen A.C. de Graafweg

OPMEER - De inwoners van Opmeer maken zich ernstige zorgen over de komende aanpassingen aan de A.C. de Graafweg (N241). Zoals het er nu naar uitziet, dreigen er honderden bomen te verdwijnen en komt er ook geen nieuw geluidsscherm langs de weg.

De provincie kondigde in het voorjaar van 2018 aan dat de A.C. de Graafweg, ook wel dodenweg genoemd, zou worden aangepakt. Al jaren zijn er zorgen over de veiligheid van de weg, omdat deze zo smal is. In het verleden ging het vaak maar net goed met het verkeer.

In eerste instantie werd er in Opmeer enthousiast gereageerd op de aangekondigde vernieuwingen aan de weg. Maar de inwoners en ook de gemeente zelf zijn een stuk minder te spreken over plannen, nu deze een stuk duidelijker zijn geworden.

Groen verdwijnt
Om de weg te verbreden, moet er eerst een hogedrukleiding onder de grond van PWN worden verlegd. Hiervoor moet een sloot worden verplaatst en daardoor is er geen ruimte meer voor de honderden bomen die langs de weg staan, terwijl inwoners dat stukje groen juist zo koesteren.

De provincie is aan het kijken of de bomen op een andere plek teruggeplaatst kunnen worden, maar daar nemen de inwoners geen genoegen mee. "Het is het aanzicht van het dorp en heel beeldbepalend", vertelt Tinus Waayer van de dorpsraad Opmeer-Spanbroek.

Ook wethouder Bram Beemster ziet het niet zitten dat de bomen verdwijnen. "Het is nu een beetje grijs buiten, maar in het voorjaar en de zomer staan deze bomen volop in bloei, dat is een prachtig gezicht als je Opmeer binnen komt rijden. Het is zonde als die bomen allemaal verdwijnen."

Geluidswal
Ook staat er in de plannen niets over de 30 jaar oude geluidswal die aan vervanging toe is. Bewoners van de Koekoeksbloem, zoals Sjaak Sneek, zijn daar boos over: "Toen de wal werd geplaatst, was er minder verkeer hier. In al die tijd is er steeds meer verkeer bijgekomen en wij zitten hier met een geluidswal die niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd."

Ze zouden graag een nieuwe geluidswal willen, zodat ze in de zomer rustig in hun achtertuin kunnen zitten. Ook wethouder Beemster vindt het belangrijk dat er bij het maken van de plannen, ook naar de leefomgeving wordt gekeken. "Als het aan ons ligt, houdt de provincie zeker rekening met de bewoners van de Koekoeksbloem."

Reactie SP
SP-Statenlid Wim Hoogervorst vindt het jammer dat er niet genoeg rekening is gehouden met de omwonenden. "Het is goed dat de weg veiliger wordt gemaakt. Maar die bomen moeten gewoon blijven staan. En we zullen ons uiterste best te doen om de geluidsoverlast voor omwonenden terug te dringen. En als die oplossing een geluidsscherm is, dan gaan we daar voor zorgen."Maar hoe denkt de politiek over deze kwestie?

We vroegen de politieke partijen in Noord-Holland om een standpunt inzake de weg én vroegen hen een verkiezingsbelofte te doen over de kwestie. Dit is wat zij antwoordden:

CDA
Partijstandpunt:
Het CDA maakt zich grote zorgen over de herinrichting van de A.C. De Graafweg. De zienswijze van de gemeente Opmeer moet serieus genomen worden. De bomenkap moet worden heroverwogen. De veiligheid kan ook worden gegarandeerd door middel van een vangrail. De toenemende geluidsoverlast moet worden aangepakt, bijvoorbeeld door stil asfalt.

(Verkiezings)belofte:
De herinrichting van de A.C. De Graafweg moet worden heroverwogen. De provincie moet opnieuw om tafel met de gemeente. Samen moet worden gekeken naar de financiering.

ChristenUnie
Partijstandpunt:
De herinrichting is in overleg met gemeenten tot stand gekomen en ook omwonenden en ondernemers zijn betrokken geweest. De ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat de ideeën en suggesties van serieus mee worden genomen in de plannen. De geluidswal blijkt niet van de provincie te zijn, maar van de gemeente. De provincie zou dit punt met de gemeente moeten bespreken. Ook zullen de te kappen bomen zoveel als mogelijk gecompenseerd moeten worden door nieuwe bomen te planten.

(Verkiezings)belofte:
Bij de uitwerking van de details van de plannen zullen bewoners betrokken worden. De provincie gaat met de gemeente in overleg over de geluidswal in Opmeer.

D66
Partijstandpunt:
Geen partijstandpunt ingeleverd

(Verkiezings)belofte:
Voor het vergroten van de verkeersveiligheid en garanderen van de doorstroming is herinrichting nodig. Helaas kunnen daarbij niet alle bomen behouden blijven. D66 vindt goede landschappelijk inpassing essentieel en hecht veel waarde aan het Landschappelijk Inpassingsplan dat met de omgeving wordt opgesteld. D66 zal erop toezien dat de geschetste maatregelen tot uitvoering worden gebracht. Mocht uit akoestisch onderzoek blijken dat door herinrichting van de weg de geluidsbelasting de normen overschrijdt, dan wil D66 dat passende geluidsbeperkende maatregelen worden genomen.

GroenLinks
Partijstandpunt:
GroenLinks vindt dat bij een herinrichting vaak te makkelijk wordt gekozen voor bomenkap met als argument dat anders de verkeersveiligheid in het geding zou zijn. Wij vinden dat de provincie op zoek moet naar alternatieven en veel eerder met inwoners in gesprek moet over de herinrichting van een weg zodat onrust voorkomen wordt en we gebruik kunnen maken van de kennis die lokaal aanwezig is. Behoud van een deel van de bomen en vernieuwing van het bestaande geluidsscherm moeten onderdeel worden van de reconstructie van de N241.

(Verkiezings)belofte:
GroenLinks wil veel meer gebruik maken van de expertise en lokale kennis van onze inwoners. Zij moeten daarom eerder worden betrokken bij de herinrichting van wegtrajecten.

OuderenPartij
Partijstandpunt:
De Ouderenpartij NH is het eens met de argumenten van inwoners Opmeer dat de bomen (deels) behouden moeten blijven

(Verkiezings)belofte:
Een gezonden en veilige leefomgeving staat voorop in ons programma.

Partij voor de Dieren
Partijstandpunt:
De steeds verder oprukkende bebouwing en uitbreiding van het wegennet gaan ten koste van de natuur en de kwaliteit van onze leefomgeving. De provincie moet investeren in veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen. Er komen geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Bestaande wegen worden niet uitgebreid. De provincie betrekt haar burgers actief bij de besluitvorming. Burgerinitiatieven zijn een uitstekende manier om politieke betrokkenheid te vergroten. Hiervoor wordt het burgerinitiatief gestimuleerd en eenvoudiger gemaakt, daarnaast zorg de provincie dat er een toegankelijk raadgevend referendum is.

(Verkiezings)belofte:
Er vindt geen kaalslag plaats, maar de leefbaarheid moet verbeterd worden.

VVD
Partijstandpunt:
Er vindt momenteel een participatieproces plaats waarbij met de omgeving wordt gekeken hoe de groeninrichting langs deze weg moet worden. Voor de VVD is het belangrijk dat er naar de omgeving wordt geluisterd, maar wel het is voor de VVD wel belangrijk dat de A.C. de Graafweg een veilige weg wordt. Bij de inrichting van de omgeving van de A.C. de Graafweg zal hiermee rekening gehouden moeten worden.

(Verkiezings)belofte:
Geen belofte gedaan.

NH Nieuws heeft alle politieke partijen benaderd, maar nog niet van iedereen antwoord gekregen.

Whatsapp ons voor tips op 06-20509066 of mail de redactie op redactie@weeff.nlDeel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services