Live Live

Portefeuilleverdeling college Hoorn

Gepubliceerd: Vrijdag 15 juni 2018 12:42

Portefeuilleverdeling college Hoorn

HOORN - Afgelopen woensdag 6 juni heeft het college tijdens de eerste vergadering de taken verdeeld. Deze is als volgt geworden:

Burgemeester Jan Nieuweburg: Openbare Orde en Veiligheid, Integriteitsbeleid, Drank- en Horecawet, Handhaving, Regionale samenwerking en Pact van Westfriesland, inkoop en aanbesteding, Onderzoek en statistiek, Juridische zaken en bestuurszaken, communicatie, dienstverlening, Art. 170 gemeentewet, Bestuurlijke vernieuwing, Archief en ICT. Mocht de burgemeester niet aanwezig zijn dan wordt deze vervangen door Wethouder Marjon van der Ven

Wethouder Marjon van der Ven: Financiën en subsidiebeleid, Wonen en Stadsvernieuwing, Coördinatie transities/decentralisaties, Jeugdzorg en veiligheid jeugd, Huiselijk geweld en kindermishandeing, Volksgezondheid en Grondbedrijf/grondzaken

Wethouder Samir Bashara: Poort van Hoorn, Duurzaamheid, Milieu en afval, Onderwijs en preventief jeugdbeleid, verkeer, vervoer, parkeren, personeel en organisatie, erfgoed en monumenten, kunst en cultuur en uitvoering binnenstadsvisie

Wethouder Simon Broersma: Stadsbeheer/openbare ruimte, leefbaarheid/wijkzaken, haven, recreatie, groen/biodiversiteit, WMO 3d, facilitaire zaken, dierenwelzijn en project Hoorn Noord-Venenlaankwartier

Wethouder Ben Tap: Economische Zaken, toerisme, stadspromotie, evenementen, ruimtelijke ontwikkeling, omgevingswet, Dijkversterking, stradsstrand, markermeer en vastgoed

Wethouder Kholoud Al Mobayed: Sociale zaken, arbeidsmarktbeleid, armoedebestrijding/schuldhulpverlening, participatie/werk, maatschappelijke opvang, welzijn, ouderen, vrijwilligerswerk, antidiscrimininatiebeleid, diversiteit en sport

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services