Live Live

Prestatieafspraken huizenbouw en – verhuur

Gepubliceerd: Dinsdag 04 december 2018 22:01

Prestatieafspraken huizenbouw en – verhuur

HOORN – De gemeente Hoorn heeft prestatieafspraken gemaakt met Intermaris en huurdersvereniging De Boog over de invulling van de woonvisie van Hoorn. Kernpunten zijn het uitbreiden van de voorraad huurwoningen, het aanpassen aan energiezuinige oplossingen, het verbeteren van de leefomgeving en het verbeteren van huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Een flink deel van de raadscommissie vindt dat het bouwen van 250 nieuwe sociale huurwoningen te weinig is en dat het jammer is dat Intermaris niet in staat is meer woningen te bouwen. Enkele fracties hopen dat andere woningbouworganisaties ook in Hoorn de gelegenheid krijgen woningen te bouwen.

Wanneer in de komende tijd de gevangenis (de ‘Glasbak’) beschikbaar komt, zou daarin woningen kunnen worden gerealiseerd. Ook kwam de wens om woningen boven winkels te realiseren. Wethouder Marion va der Ven kan zich over het algemeen goed vinden in de gedane suggesties.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services