Live Live

Programma Duurzame Stad

Gepubliceerd: Dinsdag 27 november 2018 23:05

Programma Duurzame Stad

HOORN – Met de start van het programma Puur Hoor 2.0 hoopt Hoorn in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. De drie hoofdonderwerpen van het programma zijn: energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie/biodiversiteit.

Energietrnsitie gaat over de omschakeling naar het gebruik van duurzame energiebronen. Met klimaatadaptatie wordt bedoeld, hoe wij ons als samenleving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Circulaire economie gaat over het hergebruik van producten en grondstoffen. Biodiversiteit gaat over het aantal verschillende planten en dieren in een gebied.

De meeste fracties zijn het met het college eens dat er niet te lang gewacht moet worden met de uitvoering van de plannen. Er zijn nu vooral plannen en weinig uitvoering. Een aantal fracties heeft er moeite mee dat er veel geld zal worden uitgetrokken uit de algemene reserves. Wethouder Samir Bashra meldt dat de Hoornse plannen samengaan met de plannen van de andere Westfriese gemeenten.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services