Live Live

Raadscommissie Bofs juli 2018

Gepubliceerd: Maandag 02 juli 2018 23:55

Raadscommissie Bofs juli 2018

ENKHUIZEN - Deze avond werden slechts twee agendapunten behandeld. Het eerste punt betrof de accountantscontrole 2018 t/m 2020 voor de gemeente, met als doel deze te laten uitvoeren op basis van een objectieve afweging van prijs en kwaliteit. Waar in de afgelopen jaren met één van de ‘Big Four’ accountants als Deloitte werd gewerkt, kiest men nu voor de onbekende speler Astrium.

Griffier Erik Lankman heeft voor Enkhuizen in de selectie- en beoordelingscommissie zitting gehad. Enkhuizen Vooruit vroeg zich af in hoeverre er een vergelijk heeft kunnen plaatsvinden tussen Astrium en de enige andere kandidaat, waarvan de naam niet bekend geworden is. Het Enkhuizer Alternatief (HEA) wilde nog graag van de wethouder of de griffier weten waarom men voor deze onbekende speler heeft gekozen. De SP vroeg zich af of Astrium hetzelfde werk gaat doen als zijn voorganger. De PVDA is tevreden met de keuze om de lage kosten die dit accountantskantoor met zich meebrengt.

Portefeuillehouder Struijlaart meende dat een kleine partij meer voordeel geeft. Deloitte hield veel extra controles, waardoor tijdige inlevering van de cijfers richting de Provincie steeds vertraging opliep. In tegenstelling tot Deloitte verleent Astrium de gemeente een natuurlijke adviesfunctie. Dit houdt in dat het accountantskantoor uit eigen beweging de gemeente advies geeft op basis van wat men ziet. Omdat Deloitte dit niet deed, ontstond er meerwerk wat extra kosten met zich meebracht.
De wethouder stelde dat het oplopen van het meerwerk, zoals dit de afgelopen jaren gebeurde, niet meer aan de orde zal zijn. ‘Het wordt geen Drom.’ De griffier vulde nog aan dat de gemeente haar zaken als lerende organisatie tegenwoordig beter op orde heeft.

Het tweede agendapunt betrof het raadsvoorstel ‘Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland-Noord 2030’. Verblijfsrecreatie is een belangrijke economische sector in Noord-Holland Noord (NHN). In 2016 is in opdracht van de 18 gemeenten in NHN en het Ontwikkelingsbedrijf (ONHN) een onderzoek uitgevoerd naar de vitaliteit (de kracht van bedrijven en de mate waarin de accommodaties aansluiten op de vraag van de toerist) van de verblijfsrecreatie in de regio. De conclusie van het onderzoek is dat de regio forse vitaliteitsproblemen kent.
De PvdA meende dat het een lijvig rapport was. De partij pleit voor een laagdrempelige toegang van verblijfsrecreatie en stelde dat het permanente verblijf van buitenlandse arbeidsmigranten op vakantieparken afgelopen moet zijn. De PvdA stelde voorts dat verhuurders die aangesproken worden op deze verhuur, dit wegwuiven omdat zij niet verhuren aan de migranten zelf. Volgens de PvdA verhuren zij de vakantiewoningen aan Nederlands bedrijfjes, die deze woningen dan vervolgens verhuren aan arbeidsmigranten. SP vond de visie niet zo visionair en vroeg zich af wat de eventuele financiële consequenties zullen zijn. De partij meende verder dat het goed is om de expertise van de VVV te gebruiken en wil ook weten hoe het functioneren van de VVV in de visie verwerkt is.
Het CDA vroeg zich evenals D66 af wat de visie specifiek voor de stad Enkhuizen betekent. De VVD stelde de vraag of er nog een weg terug is voor de gemeente als het uitvoeringsplan er eenmaal ligt. Ook HEA vroeg de wethouder welke rol de VVV in deze visie zou kunnen spelen en stelde dat gewaakt moet worden voor de balans tussen de leefbaarheid van de stad en het toerisme. Nieuw Enkhuizen uitte haar zorgen over inspraak. ChristenUnie/SGP vond dat initiatieven niet alleen op het economisch aspect beoordeeld dienden te worden, maar ook op het ecologische vlak.

De partijen liepen nog niet heel erg warm voor wat slechts nog een visie is en waren bang voor de kosten die hiermee gepaard gingen. Portefeuillehouder Struijlaart maakte duidelijk dat de visie in opdracht van de Provincie in nauwe samenwerking met 18 gemeentes is gemaakt en betaald is door de Provincie.
Na de visie komt er een ontwikkelingsplan, waarvan de wethouder zei niet te zien hoe deze Enkhuizen zou kunnen schaden. Hij dacht eerder dat het de stad zou kunnen helpen en zag geen ‘haakjes’ die tot last kunnen zijn. Hij vroeg de partijen om indien zij deze haakjes wel zien, hiermee te komen.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services