Live Live

Raadscommissie mei 2018

Gepubliceerd: Woensdag 16 mei 2018 10:36

Raadscommissie mei 2018

ENKHUIZEN - Maandagavond 14 mei vond de eerste commissievergadering in de nieuwe samenstelling plaats. Een aantal commissieleden hielden hun ‘maidenspeech’. Deze debuutrede is de eerste toespraak van iemand in een bepaalde functie.

Op de agenda van de commissie BOFS (Bestuur Organisatie Financiën en Samenleving ) stond één agendapunt: Toekomstvisie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Hiervoor is een jaarwerkplan opgesteld waarin twee scenario’s zijn uitgewerkt.

In scenario 1 gaat het om een lichte regionale samenwerkingsvorm: Dit betekent gezamenlijke inkoop (regio) en zoveel mogelijk afgestemde en gelijklopende werkprocessen, maar beleidsmatig en in de uitvoering kiest elke gemeenten haar eigen lokale invulling.
Bij scenario 2 kiest men voor een sterke regionale samenwerking waarbij op veel terreinen intensief wordt samengewerkt, maar er tevens voldoende ruimte blijft voor de ‘couleur locale’. Dit betekent bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop, gelijklopende werkprocessen en één gezamenlijk beleid.

In dit plan zijn acties opgenomen voor 2018 voor mensen die de overstap maken van maatschappelijke opvang of beschermd wonen naar een eigen woonplek. Zo wordt er gekeken hoe kwetsbare mensen hulp te bieden bij zelfregie op korte termijn of indien nodig levenslang. Hoe bied je zorginfrastructuur in de wijk aan? Wie heeft toegang tot deze hulp? Verder komt er een onderzoek naar jongeren met een zorg- en begeleidingsvraag. Verdere actiepunten: passend wonen, werk- en dagbesteding en inzetten op preventieve schuldhulpverlening.

Vanuit de partijen kwamen diverse vragen naar voren gericht aan portefeuillehouder Luijckx. Er waren met name zorgen of er genoeg ruimte zal overblijven voor de ‘coleur locale’ van Enkhuizen. Enkhuizen staat als gemeente bekend om de goede opvang van haar kwetsbare inwoners. Een aantal partijen hebben bedenkingen of dit gewaarborgd zal blijven. Daarnaast rezen er vragen over de kosten die de uitwerking van deze scenario’s met zich mee zal gaan brengen. Wethouder Luijckx gaf te kennen dat scenario 1 meer maatwerk inhoudt en dat dan ook iets meer aan kosten met zich mee zal brengen. Scenario 2 zal meer expertise in de regio inbrengen. Het stuk gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering van dinsdag 29 mei.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services