Live Live

Raadsvergadering Enkhuizen 19 juni 2018

Gepubliceerd: Woensdag 20 juni 2018 19:45

Raadsvergadering Enkhuizen 19 juni 2018

ENKHUIZEN – Een volle agenda met 24 punten beheerste deze avond. Bram van er Pijll, sinds april van dit jaar de voorzitter van Nautisch Enkhuizen, beet de spits af door gebruik te maken van het spreekrecht. Onder het motto ‘Samen Sterk’ is Nautisch Enkhuizen.nl opgezet, waarin de watersportbedrijven zich hebben verenigd. Zo kan iedere watersporter eenvoudig zien wat Enkhuizen op nautisch gebied te bieden heeft.

Het doel van zijn komst deze avond lag in het informeren van de politiek en samenwerking te zoeken in het belang van de economie van Enkhuizen. Na de zomer organiseert Nautisch Enkhuizen een bijeenkomst voor de raad.

NABO Omgelegde Burgwal
Na eerder al in de raadscommissie nu op de raadsagenda het verbeteren van de veiligheid van een Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO) op de Omgelegde Burgwal. Tijdens de raadscommissies eerder deze maand werd al duidelijk dat de meeste partijen zouden kiezen voor optie 2: de NABO afsluiten en de wandelroute verleggen door een vlonder onder de brug te plaatsen. Verwachte kosten: € 290.000 (ex btw). Hiervan zal de gemeente 50% voor zijn rekening moeten nemen.
De raad moest hierover een besluit nemen, anders zou ProRail de onbeveiligde overgang sluiten. Portefeuillehouder Struijlaart liet weten dat Sweco (onderzoeksbureau voor gebiedsontwikkeling) gezegd heeft dat er goede mogelijkheden zijn: ‘Het is veel geld, maar het wordt mooi.’ Een amendement van Langbroek (HEA) om onderzoek te doen wat de goedkoopste wijze van uitvoering is zonder de wandelroute langs de betreffende NABO te onderbreken, haalde het niet. Een amendement van Stolk (SP) en de Jong (EV!) dat bedong subsidiemogelijkheden te onderzoeken voor een ‘brug onder de brug’ werd wel aangenomen. De wethouder heeft laten weten zijn ‘stinkende’ best te gaan doen voor subsidies.
Stolk wilde nog weten of het verhaal teruggedraaid kan worden als er geen subsidie komt. ‘We hebben niet veel geld en andere zaken hebben meer prioriteit.’ Dat is een beetje als mosterd na de maaltijd of wel ‘gedane zaken nemen geen keer.’

Kind Integraal Centrum
Een belangrijk item deze avond, het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van ruim twee miljoen voor het Kind Integraal Centrum (KIC) in de binnenstad. In een eerder plan voor een nieuw te bouwen brede school in de binnenstad was een gymzaal niet meegenomen. Nu gebleken is dat sporthal De Sprong echt niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, wordt een ‘gymzaal +’ meegenomen in het plan. Keesman (SP) wilde middels een amendement bedingen om vooraf tot consensus te komen met alle partijen.
Portefeuillehouder Luijckx ontraadde de motie en de raad volgde hem hierin. De raad ziet graag dat er tempo gemaakt wordt om het plan tot een goed einde te brengen. De wethouder beloofde draagvlak te creëren waarin omwonenden, bestuur, scholen, ouders en kinderen zich kunnen vinden. ‘Mijn toezegging om in overleg te blijven met met name de omwoners, hebben jullie. Maar 100% tevredenheid heb ik zelden bij dit soort integrale stedelijke vernieuwing gezien.’

Drom
De meerderheid van de raad besloot deze avond om niet mee te gaan in het door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot de gesloten vaststellingsovereenkomst met de architect van de Drommedaris.
Het beoogd effect was om met inachtneming van de geheimhouding welke tussen partijen privaatrechtelijk is overeengekomen, de raad toch volledig te kunnen informeren over de inhoud van de gesloten vaststellingsovereenkomst. De raad besliste echter dat dit openbaar dient te zijn. Struilaart liet de raad voor het besloot tot opheffing weten: ‘Als u de geheimhouding opheft, kan ik van de hoed en de rand vertellen.’

Luwtedam
Na aanpassing van een motie inzake een luwtedam van Stemmler (SP) en Aukes (NE) stemde de raad hiermee in. Middels deze Motie Vreemd Aan De Orde Van De Dag op aanraden van wethouder Struilaart, vroegen zij aandacht voor de vernielingen door golfslag in het open watergebied voor de Krabbersplaat. De portefeuillehouder wil rugdekking hebben voor deze vraag omdat geld een rode draad zal zijn. ‘Het zal gaan om bedragen vanaf de 3 ton tot in de miljoenen’, zo zei hij.
Er rezen vragen bij de raad omtrent de bijdragen van de bedrijven van de Krabbersplaat en te verwachten bijkomende kosten in de toekomst. Daarnaast zou er in de motie teveel met meningen geschermd zijn, eerder dan met feiten, waardoor de gemeente in een positie geplaatst zou kunnen worden die niet in overeenstemming met de werkelijkheid zou zijn. Door gesprekken met de betrokken partijen zal de wethouder met een mooi voorstel naar de raad komen.

De eerstvolgende raadscommissie BOFS is op maandag 2 juli met twee onderwerpen op de agenda.
De commissie Grondgebied op 3 juli vervalt. De eerstvolgende raadsvergadering zal gehouden worden op dinsdag 10 juli met op de agenda de Kadernota 2019. In tegenstelling tot eerdere jaren, waarin is gebleken dat één avond niet volstaat, begint men deze vergadering om vier uur ‘s middags.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services