Live Live

Renovatie Markermeerdijk van start, omwonenden furieus

Gepubliceerd: Donderdag 18 april 2019 07:24

Renovatie Markermeerdijk van start, omwonenden furieus


HOORN - De Markermeerdijk, die van Hoorn tot Amsterdam langs het Markermeer loopt, moet volgens de provincie en het hoogheemraadschap hoognodig opgeknapt worden: de dijk is onveilig. Veel bewoners die langs de dijk wonen zijn het er niet mee eens en doen alles om de renovatie aan te vechten.

Guido Koolhaas, directeur van Alliantie Markermeerdijken zegt langs de dijk bij Uitdam: "We gaan de dijk voor de komende vijftig jaar sterker en veiliger maken." Maar zover is het nog niet. Voorlopig loopt er nog een bodemprocedure bij de Raad van State die bewoners aangespannen hebben tegen de dijkversterking. Aan het einde van het jaar wordt pas een uitspraak verwacht.

Op dit moment mogen er alleen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Realisatiemanager Arie van Splunter van de Alliantie legt uit dat er gebaggerd wordt om vaargeulen aan te leggen. "Dan kunnen de schepen met bouwmaterialen hier aanvaren als de dijk straks versterkt wordt."

Als de versterking door mag gaan, duurt het nog jaren voordat het werk af is. Volgens de provincie en het hoogheemraadschap zal het niet de cultuurhistorische waarde van de dijk aantasten, precies hetgeen waar de bewoners wel bang voor zijn. Volgens Guido Koolhaas blijft die waarde behouden: "Het fietspad op de dijk en de besteening. Het komt allemaal weer terug, en ook zullen de krommingen in de dijk blijven. We gaan geen rechte, industriële dijk aanleggen."

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services