Live Live

Roep om omroep

Gepubliceerd: Zaterdag 09 maart 2019 23:51

Roep om omroep

Sommige gebeurtenissen en berichten daar over krijgen een eigen dynamiek. Voor deze column blijf ik daarom heel dicht bij huis. Namelijk het huis, waar ik me nog steeds in thuis weet en dat mij zeer na aan het hart ligt. Ik heb het over de omroep, voor welke ik columns schrijf, de tekstkrant van de tv help vullen met berichten over de politiek en lid ben van het Programmabepalend Beleidsorgaan (PBO). Ik heb er ook radio- en televisieprogramma’s voor mogen maken. Het is de streekomroep WEEFF.

Sinds bekend is geworden dat WEEFF een van beide studio’s niet meer zal blijven gebruiken, zijn er gedachten geopperd die niet veel meer te maken hebben met de juiste gang van zaken. Hoornse politici stellen vragen over de vermeende gang van zaken en doen voorstellen die niet zouden zijn gedaan, wanneer aan de juiste personen om inlichtingen zou zijn gevraagd. Ik wil bij deze beklemtonen dat ik mijzelf niet tot die personen reken, maar dat ik met de kennis van feiten waarover ik wel beschik, kan beoordelen of zorgen die men hier en daar maakt helemaal terecht zijn.

Natuurlijk is het een zeer goede zaak, wanneer politici van Hoorn en wellicht van andere gemeenten waar WEEFF de officiële omroep voor is, zich zorgen maken wanneer zaken niet goed lopen in een instelling waar jaarlijks subsidie in gepompt wordt. WEEFF zal de studio in Hoorn vaarwel zeggen en zich tijdelijk vestigen in de studio in Enkhuizen. Dit is om financiële redenen. Het aanhouden van twee studio’s belemmert enorm de uitvoering van omroeptaken. De studioruimte in Enkhuizen is gebonden aan huurafspraken die nog twee jaar gelden en die niet per direct kunnen worden opgezegd. De ideale oplossing is het inrichten van één studio, maar die zal niet blijven in Enkhuizen. Op niet al te lange termijn zal de nieuwe WEEFF-studio worden ingericht op een centralere plek in Westfriesland.

Daarnaast zijn er zorgen op andere gebieden, zoals de programmering. Bij de fusie van Radio Enkhuizen, Radio Hoorn en de internetzender uit Medemblik zijn grote fouten gemaakt op intermenselijk vlak. Er waren te weinig psychologen bij de hand en misschien wel teveel medewerkers, voor wie dat weinig zou hebben uitgemaakt. Probeer maar eens twee sportclubs te laten fuseren. Eén plus één levert in zulke situaties eerder min één op dan een positief getal. Het aantal afgesplitste fracties in de Nederlandse gemeentebesturen – en zeker ook in Westfriesland - is het gevolg van dezelfde soort sentimenten. Voer voor psychologen, maar die blijven veelal aan de kant staan. En ja: de programmering is inderdaad niet op alle gebieden op orde.

Als ik politicus was, zou ik me ook zorgen maken over de weg van het geld dat een gemeente ergens in steekt. Je kunt je over spullen die voor dat geld zijn aangeschaft ook afvragen of het wel goed besteed is geweest. Sterker nog: dat hoor je te doen als politicus. Maar daarnaast mag je best de vergelijking trekken met zaken die je voor jezelf hebt aangeschaft. Hoe lang doet een politicus met z’n computer, z’n tablet of ander noodzakelijk elektronisch gereedschap? Zeg je tegen je kinderen ook: ‘Nou hebben papa en mama vijf jaar geleden dure nieuwe schoenen voor je gekocht en moet je zien hoe ze er nu uitzien!’ Gelukkig ken ik mensen, ook politici, die zelfs langer dan vijf jaar hebben gedaan met hun zonnebril, maar ik durf toch te bekennen dat ik begrip kan opbrengen voor hen die verouderde materialen afschrijven of via marktplaats dumpen. Overigens komt veel materiaal in de Hoornse studio uit afdankdepots.

Verlaat WEEFF Hoorn? Ben je mal! WEEFF verlaat een studioruimte en gaat op zoek naar vervangende ruimte in de eigen regio. Hoornse WEEFF-mensen zijn ook Westfriese WEEFF-mensen geworden. In een radioprogramma dat vroeger vooral over Hoorn ging worden nu steeds vaker Westfriese zaken behandeld. Hoorn is niet de enige klant van WEEFF. WEEFF wordt betaald door zeven gemeenten. En wanneer grote regionale broer NH ondersteuning gaat verlenen, dan is dat niet hetzelfde als overnemen.

Politici maken zich terecht zorgen over media, die hen in de gaten en op het rechte pad moeten houden. Laten we aan het lijstje van hun zorgen er nog eentje toevoegen: kan een streekomroep met de minimale doorgesluisde subsidiebedragen een volwaardige streekomroep worden? Voor het antwoord hierop en op andere vragen, verwijs ik politici graag naar hen die de boel bestieren.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services