Live Live

Toekomstvisie kwetsbare inwoners Westfriesland 2018-2023

Gepubliceerd: Woensdag 21 november 2018 05:05

Toekomstvisie kwetsbare inwoners Westfriesland 2018-2023

HOORN – Het college van Hoorn komt met een raadsvoorstel binnen het Sociaal Domein. De twee rijksuitkeringen voor de regionale taken Maatschappelijke Opvan/ Verslavingsbeleid/ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Beschermd Wonen worden daarin samengevoegd. Samenwerking binnen Westfries verband om hiervoor voor de periode 2018-2023 beleid te maken

De fracties willen in ieder geval dat zij die hulp nodig hebben, die ook krijgen. Er is brede steun voor het voorstel, omdat het mogelijkheden biedt de gewenste hulp mogelijk te maken. Op de vraag of de financiën toereikend zullen zijn, kon wethouder Kholoud Almobayed geruststellen antwoorden. Ook zei ze dat niemand deze winter buiten hoeft te sluiten. Daarover zijn met het Leger des Heils afspraken gemaakt.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services