Live Live

Toeristenbelasting ja of nee?

Gepubliceerd: Dinsdag 07 mei 2019 22:07

Toeristenbelasting ja of nee?

HOORN – Een belangrijk agendapunt voor de Hoornse gemeenteraad is het wel of niet invoering van reclamebelasting. De heer Baltus, regiovoorzitter Horeca, voerde als inspreker aan dat zijn branche niets ziet in deze belasting. Ooit was met de gemeente afgesproken geen toeristenbelasting te hanteren, maar in plaats daarvan reclamebelasting. De ophef over het feit dat hotel Van der Valk al enige tijd toeristenbelasting berekent, zonder die af te dragen aan de gemeente, plaatst hij tegenover de positieve invloed van dat hotel op de economische waarde die de vermeende gederfde inkomsten ver overschrijdt. Hij vreest ook dat de gemeente met het te innen bedrag weinig zal doen in het belang van de toeristen.

De heer Tool, ook horeca-ondernemer, valt over de schaarse informatiestroom naar de Hoornse bedrijven. Hij stelt ook vragen bij de verschillende tarieven die zullen worden gehanteerd voor toeristen die per boot, camper Bed &Breakfast of AirB&B Hoorn bezoeken. Hij vraagt iets te doen aan de oneerlijkheid hierin. Overigens geeft hij aan sinds februari toeristenbelasting in het systeem te hebben ingevoerd en hij zal het teveel betaalde terugbetalen indien de raad besluit de toeristenbelasting niet te gaan heffen.

Verschillende fracties dienden amendementen in om geen toeristenbelasting te innen bij watertoeristn, omdat die al havengelden betalen (VVD), niet voor kinderen tot 13 jaar en hen die als verzorgde in een instelling vertoeven (Hoorn Lokaal, GroenLinks, ChristenUnie, Fractie Tonnaer en CDA), of pas na 1 januari 2020 te starten met de heffing (DRP).

In de opnieuw opgelaaide discussie laten voorstanders en tegenstanders van toeristenbelasting zich niet onbetuigd. In veel andere steden wordt zonder dat het problemen oplevert toeristenbelasting geheven en in Hoorn kan dat goed worden ingezet om de stad nog aantrekkelijker te maken. Andere fracties vrezen dat het toeristen juist zal afschrikken naar Hoorn te komen.

Wethouder Marion van der Ven noemde de kosten voor het aantrekkelijker maken van de stad, die niet volledig kunnen worden betaalde via reclamegelden, maar voor tweederde vanuit het gewone budget. Toeristenbelasting die door Van der Valk wordt geïnd kan niet worden opgeeist. De verschillende havengeldtarieven hangen af van welke haven gebruikt wordt.

Na een schorsing werden de amendementen in stemming gebracht. Een meerderheid vond niet dat de datum van invoering moet worden uitgesteld. De watertoeristenbelasing gaat door. Een meerderheid vond dat voor kinderen tot 13 jaar niet hoeft te worden betaald. Tenslotte stemde een meerderheid voor de invoering van toeristenbelasting.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services