Live Live

Vijf voor twaalf voor VVV Enkhuizen

Gepubliceerd: Vrijdag 23 november 2018 06:17

Vijf voor twaalf voor VVV Enkhuizen

Het ging er soms hard aan toe tijdens de buitengewone ledenvergadering van VVV Enkhuizen gisteravond. VVV Enkhuizen zit in zware financiële problemen en heeft een ernstig begrotingstekort over de laatste jaren.

Dit is veroorzaakt door een bovenregionaal samenwerkingsverband door de komst van Holland Boven Amsterdam. Hierdoor moest de VVV een groot deel van haar inkomsten missen die ze voorheen nog wel tot hun beschikking hadden. Via he toeristisch platform Enkhuizen krijgt de VVV nu nog slechtst een subsidie per jaar van 26.000 euro dat niet meer toereikend is om alle kosten te dekken.

In een eerder stadium is de gemeente Enkhuizen al 9000 euro bijgesprongen maar dit blijkt niet afdoende te zijn om de problemen te keren. Er is uitstel van betaling aangevraagd aan o.a. de belastingdienst en pensionfondsen. De aanvraag van een arbeidstijdsverkorting voor het personeel is door het UWV van de hand gewezen.

Er is de leden gevraagd na te denken over drie mogelijke scenario’s en hierop terug te komen in de volgende vergadering die eind januari zal plaatsvinden. Er is nu dringend actie nodig om te overleven en er zijn dan ook veranderingen op komst waarbij het meest waarschijnlijke scenario voor de toekomst zal zijn dat de VVV marketing vorm krijgt en zal gaan samenwerken met SSE en TPE.

De VVV fungeert dan als een duale organisatie, zowel aanspreekpunt voor beleid en strategie
(voor gemeente, regio – West Friesland en (inter)nationaal via Holland boven Amsterdam als uitvoeringsorganisatie (richting bedrijven, bewoners en bezoekers).

Er is voor voorlopig een handtoereiking gedaan door wethoudster Esther Heutink en de salarissen van het personeel zijn minimaal tot eind december gegarandeerd. De definitieve toekomst van de VVV zal afhangen van het besluit van de leden in de vergadering die eind Januari 2019 zal plaatsvinden.

Foto’s: Wim Langbroek

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services