Live Live

Voorstellen PvdA-Hoorn overgenomen tijdens begrotingsbehandeling

Gepubliceerd: Woensdag 07 november 2018 17:27

Voorstellen PvdA-Hoorn overgenomen tijdens begrotingsbehandeling

HOORN - De PvdA-Hoorn heeft tijdens de behandeling van de begroting goede resultaten behaald. De voorstellen over het toevoegen van woningen, de verbetering van de jeugdzorg, het verduurzamen van erfgoed, het terugdringen van schoolverzuim en een bijenvriendelijke omgeving zijn overgenomen.

De PvdA heeft aandacht gevraagd voor de termijnen van de contracten met hulpverlenersinstanties. Nu werden de contracten met hulpverleners iedere twee jaar verlengd. Door het voorstel is deze termijn opgerekt naar vier jaar. Met de aangenomen motie Woningnood regio Wes-Friesland is aangedrongen op het versnellen van het realiseren van woningen. Concreet heeft de partij gepleit om nieuwe regionale afspraken te maken, waarin geen sprake meer is van een maximum aan woningen dat gerealiseerd mag worden. Er zijn zoveel woningen nodig dat een maximum niet past bij de uitdagingen die er liggen.

Met het voorstel voor de verduurzaming van monumenten erfgoed is er ruimte gecreëerd voor procesbegeleiding rond de verduurzaming van monumenten en erfgoed. Dat is volgens de PvdA hard nodig, want het verduurzamen van monumenten is vaak ingewikkeld. Bewoners kunnen daar zeker hulp en advies bij gebruiken. Ook het voorstel over de pilot terugdringen onbedoeld verzuim is goed ontvangen. Dit project heeft als doel om aan de voorkant te voorkomen dat leerlingen langdurig komen thuis te zitten. Het college heeft toegezegd om de pilot te verlengen. 

Een bijenvriendelijke omgeving is essentieel voor onze toekomst. Er zijn steeds minder bijen, en dat betekent een groot risico voor de voedselvoorziening. Het voorstel om samen met bijvoorbeeld inwoners en imkers de omgeving bij vriendelijker te maken is unaniem door de gemeenteraad overgenomen.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services