Live Live

VVD Stede Broec fel tegen verhogen OZB

Gepubliceerd: Dinsdag 11 december 2018 07:12

VVD Stede Broec fel tegen verhogen OZB

STEDE BROEC - De VVD in Stede Broec is fel tegen de aangekondigde verhoging van het OZB in Stede Broec. De coalitie met ODS en het CDA als aanjagers van het plan, zegt dat het nodig is om de tekorten in de begroting te dekken en om de reserves veilig te stellen.

Niet op de bewoners verhalen

De VVD is van mening dat het probleem in de ongecontroleerde uitgaven zit en dan vooral op het sociaal domein en dat deze problemen niet op de inwoners van Stede Broec kunnen worden afgeschoven door simpelweg de belastingen te verhogen.

De VVD-fractie, bij monde van fractievoorzitter Martien Krijger, is van mening dat er eerst grondig moet worden uitgezocht wat de gemeentelijke uitgaven zijn en wat de grootte is van het financiële gat. Voorwaarde hiervoor is dat de kosten van de jeugdzorg op orde komen. Op dit moment geeft het College aan dat zij niet inzichtelijk hebben welke financiële tegenvallers er kunnen komen in de loop van 2019.

De coalitie (ODS, CDA en PvdA/GroenLinks) bezuinigt nu ongecontroleerd. De effecten van het besluit vorige maand om de 1,7 procent inflatiecorrectie op de uitgaven weg te snijden, zijn bijvoorbeeld niet onderzocht, maar wel doorgevoerd. De paniekerige houding van de gemeenteraad staat in schril contrast met die van het College. Deze ‘professionals’ zijn pas voornemens om ‘ergens komend voorjaar’ met voorstellen te komen, zodat de raad aan ‘de knoppen kan gaan draaien’. De VVD is zeer verbaasd over deze houding en het contrast wat zichtbaar is tussen raad en college.

“Een verhoging van de OZB verhoogt de inkomsten van de gemeente, maar daarmee zadel je de inwoners op met de problemen binnen de begroting en maak je de OZB tot een sluitpost van de begroting. Bovendien, hoeveel geld wil je binnenhalen? Welke verhoging is nodig om het gat te dichten? De ervaring leert dat een ingevoerde verhoging bijna nooit meer wordt teruggegeven aan de inwoners. Stede Broec staat nu al behoorlijk hoog in de lijst van duurste OZB gemeenten in Nederland. Wij zullen nooit akkoord gaan met een verhoging van de OZB”, aldus VVD’er Mike Lezaire.

Coalitie

De coalitiepartijen concludeerden dat er geen andere oplossing is om de gemeentelijke financiën op orde te krijgen. Leeuwinga: “Het is bizar… de coalitie neemt geen verantwoordelijkheid voor haar eigen beleid. Als gemeente moeten we naar de interne financiële situatie kijken, niet alleen maar snel geld bij elkaar zoeken om ‘leuke’ projecten te doen. De belangen van de inwoners en hun portemonnee moet op één staan.”

De VVD gaat zich beraden hoe ze met de situatie om moeten gaan. Zij hebben de intentie om de uitgaven van de gemeente op korte termijn op orde te krijgen. Lezaire: “Wij zijn tegen het verhogen van de OZB, maar de financiële situatie moet wel worden aangepakt. Wij gaan hiermee aan de slag.”

Whatsapp ons voor tips op 06-20509066  of mail de redactie op redactie@weeff.nl

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services