Live Live

Waterschapsbelasting stijgt in 2019 met minimaal 1.9%

Gepubliceerd: Vrijdag 09 november 2018 07:34

Waterschapsbelasting stijgt in 2019 met minimaal 1.9%

WESTFRIESLAND - Gezinnen met een eigen woning betalen in 2019 gemiddeld 6 euro meer aan de waterschappen dan in 2018. Een eerste prognose van de Unie van Waterschappen geeft dit aan.

Het gaat hier om een stijging van 1,9%. Hiermee ligt de stijging onder het inflatiepercentage van 2,4% dat door het Centraal Planbureau wordt verwacht. Gemiddeld betaalt een gezin volgend jaar ongeveer 327 euro aan waterschapsbelastingen. De tarieven zijn nog niet definitief. Maar uit de voorstellen die nu worden besproken, blijkt dat de gematigde stijging waar al een aantal jaren sprake van is ook in 2019 doorgaat.
Toine Poppelaars, portefeuillehouder financiën in het bestuur van de Unie van Waterschappen: “Gezien de grote opgaven waarvoor waterschappen staan vind ik het een knappe prestatie dat de lastenstijging onder het inflatieniveau ligt. De lastenstijging betekent dat een gezin volgend jaar gemiddeld 50 eurocent per maand meer betaalt aan het waterschap. Dit is het gemiddelde landelijke beeld voor gezinnen met een eigen huis.”

Klimaatverandering

De waterschappen zien dat de klimaatverandering zich de laatste jaren sneller voltrekt dan tot voor kort voor mogelijk werd gehouden. Op dit moment zijn de consequenties van de langdurige droogteperiode van de afgelopen zomer nog steeds te merken. In het voorjaar hebben de waterschappen vooral lokaal veel situaties van ernstige wateroverlast gezien. Schade aan gebouwen en natuur, overlast voor mensen en mislukken van oogsten zijn enkele gevolgen hiervan.

Maatregelen tegen extreme omstandigheden

De waterschappen zorgen dat ons land beschermd wordt tegen het water, zetten zich in voor voldoende en schoon oppervlaktewater en zuiveren het afvalwater van burgers en bedrijven. De waterschappen zijn volop bezig om er voor te zorgen dat zij deze extreme omstandigheden aan kunnen. Ze verhogen en verstevigen dijken, richten gebieden in om water te kunnen opslaan en vergroten gemalen om water sneller te kunnen verplaatsen. Deze maatregelen kosten geld. Door innovaties, samenwerking met andere partijen en efficiencymaatregelen houden waterschappen de lastenstijging voor burgers en bedrijven zo laag mogelijk. Maar door alles wat er moet gebeuren is een kleine lastenstijging onvermijdelijk.

Deel deze pagina:

WEEFF - redactie@weeff.nl - Realisatie website: HPU Internet Services